Kalkulatory golfowe

Słownik

 

Słownictwo golfowe zawiera bardzo dużo wyrażeń żargonowych, często w języku angielskim. Nazwy potrzebne do używania kalkulatorów golfowych (a nawet trochę więcej) zdefiniowane są poniżej i uporządkowane alfabetycznie w pięciu grupach.

W celu znalezienia poszukiwanego słowa należy:
– użyć dowolnej funkcji szukania (np. Ctrl+F),
– wybrać odpowiedni zakres z Indeksu haseł (poniżej)
– albo po prostu przewinąć tekst.

 

 

Indeks haseł

Skróty i symbole:
A-Z
Handicap i wynik
:
A-C  D-F  G-I  K-Q  R-Z
Kije i części:
A-B  C-F  G-L  M-R  S-Z
Pole golfowe:
A-C  D-F  G-N  O-P  R-Z
Uderzenia i lot piłki:
A-Z

 

 

Skróty, akronimy i symbole

 

3W – Kij Wood nr 3 (odpowiednio 5W, 7W itp.)

 

4H – Kij Hybrid nr 4 (odpowiednio 5H, 6H itp.)

 

5I – Kij Iron nr 5 (odpowiednio 6I, 7I itp.)

 

AGC – Abnormal Ground Conditions

 

AS, A/S – All Square

 

AW – Approach Wedge

 

BBGMBottom of Bore to Ground line Measurement

 

CBA – Computed Buffer Adjustment 

 

CG – Center of Gravity

 

COR – Coefficient of Restitution

 

CR – Course Rating 

 

DW – Dual Wedge

 

DZ – Dropping Zone

 

E – Even Par

 

EDS – Extra Day Score 

 

EGA – European Golf Association

 

ESA – Environmentally Sensitive Area

 

GIR – Green in Regulation

 

GUR – Ground Under Repair

 

GW – Gap Wedge

 

HCP, HCAP, HNCP – Handicap

 

LW – Lob Wedge

 

MOI – Moment of Inertia

 

NBP – Natural Bending Position

 

NC – No Card

 

NR – No Return

 

NS – No Show

 

OB, OOB – Out of Bounds

 

PCC  Playing Conditions Calculation

 

PW – Pitching Wedge

 

R&A – Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews

 

SI – Stroke Index

 

SR – Slope Rating

 

STB – Stableford

 

SW – Sand Wedge albo Swingweight

 

USGA – United States Golf Association

 

WD – Withdrawn

 

WHS – World Handicap System

 

WTF – Wrist to floor

 

 

Handicap i wynik rundy

 

1 up (2 up, 3 up itp.)
Sytuacja w trakcie rozgrywek Match Play, kiedy strona (gracz lub drużyna) prowadzi podaną liczbą dołków². 1 up oznacza, że strona wygrała 1 dołek więcej niż przeciwnik, 2 up oznacza 2 dołki itd.
Jeśli 1 up jest wynikiem końcowym, oznacza to, że mecz odbył się na wszystkich 18 dołkach i zwycięzca wygrał 1 dołek więcej niż przeciwnik.

 

2&1 (3&1, 3&2 itp.)
Końcowy wynik rozgrywek Match Play kiedy zwycięzca wygrał mecz przed rozpoczęciem 18 dołka. Pierwsza cyfra pokazuje oznacza ile dołków² zwycięzca wygrał więcej niż przegrany, a druga pokazuje ile dołków pozostało do końca w momencie zakończenia meczu.
5&4 oznacza, że zwycięzca prowadził 5 dołkami na 4 dołki przed końcem – mecz zakończył się po 14 dołku.

 

2‑Person Best Ball patrz Four Ball

 

Ace patrz Hole in One

 

Albatross
Wynik 3 uderzeń poniżej par uzyskany na dołku². Inna nazwa: Double Eagle.

 

All Square (A/S)
Sytuacja w trakcie rozgrywek Match Play kiedy obie strony (gracze lub drużyny) mają taki sam wynik lub wygrali taką samą liczbę dołków².

 

Alternate Shot patrz Foursome

 

Ambrose
Format rozgrywek golfowych, będący jedną z odmian formatu Scramble. W Ambrose Handicap Gry drużyny jest obliczany jako suma Handicapów Pola partnerów podzielona przez podwojoną liczbę członków drużyny. Handicap Gry drużyny dwuosobowej stanowi ¼ sumy handicapów, drużyny trzyosobowej 1/6, a drużyny czteroosobowej 1/8 sumy Handicapów Pola graczy w drużynie.

 

American Foursome patrz Chapman

 

Best Ball (Best-Ball)
Format rozgrywek golfowych pomiędzy drużynami złożonymi z dwóch, trzech lub czterech graczy (partnerów). Wszyscy uczestnicy grają rundę swoimi własnymi piłkami. Po każdym dołku² najlepszy z wyników graczy jednej drużyny staje się wynikiem drużyny na tym dołku. Format Best Ball jest grany zazwyczaj jako Stroke Play, ale może być rozgrywany także jako Match Play kiedy pojedynczy gracz rywalizuje w jednej grupie z drużyną dwu- lub trzyosobową.

 

Best Nines patrz Nassau

 

Better Ball patrz Four Ball

 

Bingo Bango Bongo (Bingle Bangle Bungle)
Rozgrywka w formie zakładu grana w grupach składających się z dwóch, trzech albo czterech graczy. Na każdym dołku² punktami nagradzane są trzy osiągnięcia. Pierwszy punkt (bingo) zdobywa gracz, którego piłka pierwsza zatrzyma się na greenie. Drugi (bango) zdobywa gracz, którego piłka leży najbliżej dołka¹ po tym, jak wszystkie piłki znajdą się na greenie. Trzeci punkt (bongo) zdobywa gracz, którego piłka pierwsza wpadnie do dołka. Wygrywa gracz z największą liczbą punktów zebranych w rundzie.

„Pierwsza” oznacza piłkę, która znajdzie się na greenie lub w dołku najwcześniej, liczba uderzeń nie ma znaczenia. Zatem w tym formacie bardzo ważne jest przestrzeganie właściwej kolejności gry. Pierwszy uderza gracz, którego piłka leży najdalej od dołka, a gracz a najmniejszą liczbą uderzeń na dołku ma honor (gra pierwszy) na następnym tee (istotne na dołkach par 3).

 

Birdie
Wynik 1 uderzenia poniżej par uzyskany na dołku².

 

Bogey
Wynik 1 uderzenia powyżej par uzyskany na dołku².

 

Bogey Competition patrz Punktacja Bogey

 

Bogey Golfer patrz Gracz Bogey

 

Bogey Rating
Współczynnik USGA określający stopień trudności gry na danym polu dla gracza bogey w normalnych warunkach pogodowych i przy normalnym stanie pola. Podawany jako liczba uderzeń z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Wartość BR wynika z długości i przeszkód, mogących mieć wpływ na wynik gracza bogey.

 

Buffer Zone patrz Strefa Buforowa

 

Canadian Foursome patrz Greensome

 

Captain’s Choice patrz Texas Scramble

 

Chapman
Format rozgrywek golfowych, w którym rywalizują dwie drużyny, każda złożona z dwóch graczy. Na każdym dołku obaj gracze drużyny wykonują tee shot, zamieniają miejscami i wykonują drugie uderzenie (każdy z graczy uderza piłkę partnera). Następnie wybierają jedną piłkę, którą będą grali dalej (czasami wybór oparty jest na tym, kto ma wykonać trzecie uderzenie). Gracz, którego piłka nie została wybrana wykonuje trzecie uderzenie i obaj dalej uderzają piłkę naprzemiennie tak jak w Foursome, aż do umieszczenia jej w dołku¹. Uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry. Format Chapman może być rozgrywany jako Match Play albo Stroke Play. Inne nazwy: Pinehurst, American Foursome.

 

Concede
Sytuacja w trakcie rozgrywek Match Play, kiedy strona (gracz lub drużyna) dochodzi do wniosku, że nie ma dużych szans na wygranie dołka² lub meczu i uznaje, że przeciwnik już nie musi wykonywać kolejnego uderzenia, umieszczać piłki w dołku lub kończyć meczu.

 

Course Rating (CR)
Współczynnik USGA określający stopień trudności gry na danym polu dla gracza scratch w normalnych warunkach pogodowych i przy normalnym stanie pola. Podawany jako liczba uderzeń z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Wartość CR wynika z długości i przeszkód, mogących mieć wpływ na wynik gracza scratch.

 

Criers and Whiners patrz No Alibis

 

Do-Over patrz Mulligan

 

Double Bogey
Wynik 2 uderzeń powyżej par uzyskany na dołku².

 

Double Eagle patrz Albatross

 

Dormie
Sytuacja w trakcie rozgrywek Match Play, kiedy strona (gracz lub drużyna) prowadzi o tyle, ile dołków² pozostało do rozegrania. Tak więc jeśli strona prowadzi 1 up i pozostał do rozegrania 1 dołek to mecz jest dormie.

 

Drive patrz Tee Shot

 

Eagle
Wynik 2 uderzeń poniżej par uzyskany na dołku².

 

EGA Handicap patrz Handicap EGA

 

Even Par
Wynik równy par uzyskany w trakcie rundy na polu.

 

Extra Day Score (EDS)
W systemie handicapowym EGA wynik Stableford uzyskany w rundzie pozaturniejowej.

 

Flagi (Flags)
Format rozgrywek golfowych Stroke Play, w którym strony (gracze albo drużyny) otrzymują znaczniki (małe flagi) i mają przydzielaną odpowiednią liczbę uderzeń. Liczba uderzeń jest zwykle obliczana jako par pola plus część (1/2, 2/3 lub 3/4) Handicapu Gry strony. Uczestnicy grają rundę na polu i po wykonaniu przedzielonej liczby uderzeń umieszczają swoją flagę w miejscu, gdzie ostatecznie wylądowała ich piłka. Wygrywa strona, której flaga znajduje się najdalej na polu.

 

Flags patrz Flagi 

 

Four Ball (Four-Ball)
Format rozgrywek golfowych, w którym rywalizują dwie drużyny, każda złożona z dwóch graczy (partnerów). Każdy z graczy gra rundę swoją własną piłką. Po każdym dołku² lepszy z wyników partnera z jednej drużyny staje się wynikiem drużyny na tym dołku. Format Four Ball może być rozgrywany jako Match Play albo Stroke Play. Inne nazwy: Better Ball, 2‑Person Best Ball.

 

Foursome
Format rozgrywek golfowych, w którym rywalizują dwie drużyny, każda złożona z dwóch graczy. Każda drużyna gra jedną piłką, a jej członkowie uderzają piłkę naprzemiennie. Pierwszy gracz drużyny wykonuje tee shot, drugi gracz wykonuje drugie uderzenie, pierwszy trzecie i tak dalej aż do umieszczenia piłki w dołku. Uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry. Gracze drużyny naprzemiennie rozpoczynają dołki², więc pierwszy rozpoczyna dołki nieparzyste, a drugi parzyste. Format foursome może być rozgrywany jako Match Play albo Stroke Play. Inne nazwy: Alternate Shot, Scotch Doubles.

 

Free Drop patrz Uwolnienie

 

Gimme
Sytuacja w trakcie rozgrywek Match Play, kiedy strona (gracz lub drużyna) uznaje z góry, że przeciwnik umieści piłkę w dołku¹ następnym uderzeniem (concede). Zwykle stosowane jako gest sportowy przy krótkich puttach.
Gimme jest niedozwolone w rundach kwalifikacyjnych Stroke Play. Czasem nieformalnie stosowane w rundach towarzyskich Stroke Play.
Zasadniczo nie ma żadnych oficjalnych reguł dotyczących odległości stosowania gimmies. W przyznawaniu obowiązuje zupełna dowolność, łącznie z prawem do nie stosowania gimmie. Proszenie o gimmie jest powszechnie uważane za nietakt.

 

Good-Good
Sytuacja w trakcie rozgrywek Match Play, kiedy strona A oferuje przeciwnikowi (strona B) gimmie pod warunkiem, że strona B odwzajemni się tym samym. Inaczej mówiąc oznacza to: „Podaruję ci tego putta jeśli ty podarujesz mi mojego” i przeciwnik wyraża zgodę.

 

Greensome
Format rozgrywek golfowych, w którym rywalizują dwie drużyny, każda złożona z dwóch graczy. Na każdym dołku² obaj gracze drużyny wykonują tee shot i wybierają jedną piłkę, którą będą grali dalej. Gracz, którego piłka nie została wybrana wykonuje drugie uderzenie, a następnie obaj uderzają naprzemiennie tak jak w Foursome, aż do umieszczenia piłki w dołku¹. Uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry. Format Greensome może być rozgrywany jako Match Play albo Stroke Play. Inna nazwa: Canadian Foursome.

 

Green in Regulation (GIR)
Umieszczenie piłki na greenie określoną liczbą uderzeń, która zależy od wartości par dołka². Dla dołków par 3 jest to 1, dla par 4 są to 2 a dla par 5 są to 3 uderzenia. Pojęcie używane głównie w statystyce do sprawdzenia dokładności wrzutek na green (approach shots).

 

Gross Score patrz Wynik Brutto

 

Gracz Bogey (Bogey Golfer)
Gracz, który jest w stanie uzyskać wynik bogey z dowolnego zestawu tee markerów. Gracz bogey ma Handicap zbliżony do 20.

 

Gracz Scratch (Scratch Golfer)
Gracz, który jest w stanie uzyskać wynik par z dowolnego zestawu tee markerów. Gracz scratch ma Handicap równy 0,0 lub lepszy.

 

Gruesome
Format rozgrywek golfowych, w którym rywalizują dwie drużyny, każda złożona z dwóch graczy. Na każdym dołku² obaj gracze drużyny wykonują tee shot, a drużyna przeciwna (inaczej niż w Greensome) wybiera jedną piłkę, którą będzie grana dalej. Gracz, którego piłka nie została wybrana wykonuje drugie uderzenie, a następnie obaj uderzają naprzemiennie tak jak w Foursome, aż do umieszczenia piłki w dołku¹. Uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry. Format Gruesome jest zmodyfikowanym Greensome i może być rozgrywany jako Match Play albo Stroke Play.

 

Halve a Hole / a Match
Sytuacja w trakcie rozgrywek Match Play, kiedy dołek² lub mecz jest zremisowany.

 

Handicap Allowance patrz Wskaźnik Procentowy

 

Handicap Category patrz Kategoria Handicapowa

 

Handicap
Względny poziom umiejętności golfowych gracza na polu o przeciętnej trudności gry określony zgodnie z Regułami Handicapowymi. Wyrażany jako liczba z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
czytaj więcej o handicapach …

 

Handicap Gry (Playing Handicap)
Liczba uderzeń handicapowych, które otrzymuje gracz w turnieju handicapowym. Jest to Handicap Pola skorygowany przy użyciu wskaźnika procentowego określonego przez Komitet Turniejowy. Wyrażany jako liczba całkowita.
czytaj więcej o Handicapie Gry …

 

Handicap Początkowy (Initial Handicap)
Pierwszy Handicap przydzielany początkującemu golfiście, który nie miał nigdy wcześniej handicapu. Handicap początkowy jest obliczany na podstawie wyniku uzyskanego w co najmniej jednej rundzie 9 lub 18 dołkowej.
czytaj więcej o handicapie początkowym …

 

Handicap Pola (Course Handicap)
Liczba uderzeń handicapowych, które otrzymuje golfista grający z określonych tee markerów na określonym polu, stosowana do celów handicapowych. Obliczany na podstawie Handicapu i wyrażany jako liczba całkowita.
czytaj więcej o Handicapie Pola …

 

Handicap Stroke patrz Uderzenie Handicapowe

 

HCP Dołka patrz Stroke Index

 

Historia Wyników (Scoring Record)
Rejestr zgłoszonych wyników gracza zapisanych w kolejności chronologicznej. Zawiera zgłoszone Nadwyżki Handicapowe, bieżącą wartość Handicapu, obliczony Handicap Minimalny, informacje o rozegranych rundach (data, pole, tee) oraz ewentualne poprawki i korekty.

 

Hodowca Handicapu patrz Sandbagger.

 

Honor
Przywilej grania jako pierwszy z teeing ground. Na pierwszym dołku² honor może być ustalany według losowania / rozstawiania turnieju albo przy zastosowaniu innej metody (najniższa wartość Handicapu, gracz gotowy najwcześniej do uderzenia gra pierwszy, itp.). Począwszy od drugiego tee gracz z najlepszym wynikiem na poprzednim dołku otrzymuje honor na następnym dołku. W Match Play jest to zwycięzca dołka, w Stroke Play jest to gracz w najniższym wynikiem na dołku. Jeżeli gracze zremisują dołek lub mają taką samą liczbę uderzeń na dołku to otwierają następny dołek w tej samej kolejności co poprzednio.

 

Indeks Dołka (Stroke Index, SI)
Względna trudność dołka² w porównaniu z innymi dołkami tego samego pola. Każde pole ustawia trudność poszczególnych dołków od najtrudniejszego (SI=1) do najłatwiejszego (SI=18 lub 9). Na kartach wyników oznaczany czasami jako „HCP” dołka.
zobacz przykład …

 

Initial Handicap patrz Handicap Początkowy

 

Karta wyników (Scorecard)
Formularz na którym zapisywane są wyniki rundy. Karta wyników umożliwia identyfikację graczy oraz podaje długość, par i wartość stroke index poszczególnych dołków².
zobacz przykład …

 

Kategoria Handicapowa (Handicap Category)
Handicapy EGA
były podzielone na 6 kategorii handicapowych. Kategoria 1 obejmowała najniższe Handicapy, kategoria 6 obejmowała najwyższe Handicapy.
zobacz tabelę …

 

Level Par
Wynik równy par.

 

Low Handicapper
Golfista z Handicapem jednocyfrowym tzn. mniejszym niż 10.

 

Marker
Osoba wyznaczona do zapisywania (mark down) wyników zawodnika w rozgrywkach stroke play. Zazwyczaj jest to współzawodnik. Zawodnik jest odpowiedzialny za upewnienie się przed podpisaniem karty wyników, że wyniki zapisane przez jego markera są prawdziwe.
Marker nie jest sędzią.

 

Match Play
Typ rozgrywek i sposób obliczania wyników w którym dwie strony (gracze lub drużyny) rozgrywają kolejne dołki² jako odrębne pojedynki. Strona uzyskująca niższy wynik (uderzenia plus uderzenia karne) wygrywa dołek, niezależnie od różnicy wyniku a tym dołku. Przeciwnicy rywalizują o wygranie poszczególnych dołków, a strona, która wygra więcej dołków niż przeciwnik wygrywa cały mecz. Wyniki poszczególnych dołków mogą być liczone brutto lub netto.
czytaj więcej o Match Play …

 

Maximum Score
Odmiana formatu stroke play, w której maksymalna liczba uderzeń, które gracz może zapisać na każdym dołku² jest ograniczona i jednoznacznie określona w Regulaminie Turnieju.
czytaj więcej o Maximum Score …

 

Medal Play patrz Stroke Play

 

Mulligan
Zwyczaj uderzania drugiej piłki z tee bez kary po nieudanym zagraniu. Niedozwolony w rundach kwalifikacyjnych. Inna nazwa: Do-Over.

 

Nadwyżka Handicapowa (Score Differential)
Różnica pomiędzy wynikiem rundy (Skorygowanym Wynikiem Brutto) a współczynnikiem Course Rating, przeliczone (znormalizowana) przy użyciu współczynnika Slope Rating pola, na którym ten wynik był uzyskany. Nadwyżka Handicapowa jest zaokrąglana do jednego miejsca po przecinku.
czytaj więcej o Nadwyżce Handicapowej …

 

Nassau
Format rozgrywek golfowych i zakładów między stronami (graczami lub drużynami), które rywalizują w trzech turniejach albo zakładach jednocześnie: pierwsze 9 dołków, drugie 9 dołków i pełna 18-dołkowa runda. Dla każdej z tych trzech części wyniki są obliczane odrębnie. Trzy niezależne nagrody (albo zakłady) wygrywają strony z najlepszym wynikiem na pierwszej dziewiątce, drugiej dziewiątce i w całej rundzie. Nassau może być grany jako Match Play albo Stroke Play. Możliwy jest też dowolny system rozgrywek i wyników: indywidualnie lub drużynowo, Foursome, Four Ball, Scramble, Greensome itp. Inna nazwa: Best Nines.

 

Net Score patrz Wynik Netto

 

No Alibis
Format rozgrywek golfowych Stroke Play, w którym zamiast tradycyjnych uderzeń handicapowych gracze mogą powtórzyć pewną liczbę uderzeń (Mulligan), obliczaną na podstawie ich Handicapu. Liczba dodatkowych uderzeń przydzielana jest według pełnego handicapu, 3/4 albo 2/3 Handicapu Pola gracza. W ten sposób wszyscy grają rundę Stroke Play i wygrywa najniższy wynik brutto. Zazwyczaj obowiązują dodatkowe warunki: pierwszy tee shot nie może być powtórzony, zawsze zaliczane jest powtórzone uderzenie (gracz nie może wybrać do dalszej gry pierwszego uderzenia) oraz żadne uderzenie nie może być powtarzane dwukrotnie. Inne nazwy: Wipe Out, Play It Again Sam, Criers and Whiners.

 

No Card (NC)
Status pokazywany na tablicy wyników zawodów, jeśli gracz ukończył rundę i nie doręczył karty wyników.

 

No Return (NR)
Nieukończona runda golfa lub runda, po której nie oddano kart wyników. Dodatkowo, tylko w przy rozgrywkach Stroke Play, runda po której oddano kartę z brakującym wynikiem jednego lub więcej dołków².

 

No Show (NS)
Status pokazywany na tablicy wyników zawodów, jeśli gracz nie pojawił się na starcie.

 

Par
Liczba uderzeń, przewidywana jako wynik uzyskiwany przez bardzo dobrego gracza na tym dołku². Normalnie wartość par wynosi od 3 do 5, jednakże niektóre pola mają dołki par 6.

 

Par Competition patrz Punktacja Par

 

Par Pola
Suma wartości par wszystkich dołków² na polu. Jest to liczba uderzeń, przewidywana jako wynik uzyskiwany w rundzie przez bardzo dobrego gracza na tym polu.  Większość pełnowymiarowych pól golfowych ma par pola w zakresie od 69 do 74. Najczęściej jest to 70, 71 lub 72.

 

Patsome
Format rozgrywek golfowych, który jest połączeniem trzech innych formatów. Zespoły złożone z dwóch zawodników (partnerów) grają pierwsze sześć dołków w formacie Four Ball, drugie sześć dołków w Greensome, a ostanie sześć dołków w formacie Foursome.

 

PCC patrz Statystyczne Warunki Gry

 

Penalty Stroke patrz Uderzenie Karne

 

Pinehurst patrz Chapman

 

Play It Again Sam patrz No Alibis

 

Playing Conditions Calculation patrz Statystyczne Warunki Gry

 

Playing Handicap patrz Handicap Gry

 

Portuguese Caddy
Rozgrywki golfowe w dowolnym formacie, w których gracze mogą przemieszczać swoją piłkę używając kopnięć bez kary w dowolnym miejscu pola. Zazwyczaj liczba kopnięć dozwolonych dla poszczególnych graczy zależy od ich handicapów (pełny, 3/4, 2/3 lub 1/2 Handicapu Pola gracza). Czasami Komitet ustala stałą liczbę dozwolonych kopnięć jednakową dla wszystkich graczy. Portuguese Caddy może być rozgrywany jako Match Play albo Stroke Play.

 

Punktacja Bogey (Bogey Competition)
Sposób obliczania wyników rundy granej jako Stroke Play w którym strony (gracze lub drużyny) zdobywają punkty na poszczególnych dołkach². Punkty są liczne na podstawie uzyskanego wyniku (brutto albo netto) w odniesieniu do wartości bogey granego dołka: 1 punkt za wynik lepszy niż bogey, 0 za bogey, -1 punkt za wynik gorszy niż bogey. Wygrywa strona z największą liczbą punktów.

 

Punktacja Par (Par Competition)
Sposób obliczania wyników rundy granej jako Stroke Play w którym strony (gracze lub drużyny) zdobywają punkty na poszczególnych dołkach². Punkty są liczone na podstawie uzyskanego wyniku (brutto albo netto) w odniesieniu do wartości par granego dołka: 1 punkt za wynik lepszy niż par, 0 za par, -1 punkt za wynik gorszy niż par. Wygrywa strona z największą liczbą punktów. Inna nazwa: V-Par.
zobacz tabelę …

 

Reguły Handicapowe (Rules of Handicapping)
Przepisy handicapowe opracowane przez R&A i USGA ujęte w formie siedmiu Reguł. Są przeznaczone dla golfistów i administratorów handicapu. Określają sposób obliczania oraz zasady prowadzenia Handicapu.
zobacz okładkę …

 

Relief patrz Uwolnienie

 

Round patrz Runda

 

Runda (Round)
Ukończenie dziewięciu lub osiemnastu dołków² na polu golfowym.

 

Sandbagger
Golfista, który utrzymuje sztucznie wysoki handicap w celu uzyskiwania lepszych wyników netto w turniejach handicapowych. Inna nazwa: Hodowca Handicapu.

 

Scorecard patrz Karta Wyników

 

Scotch Doubles patrz Foursome

 

Scotch Foursome
Jeden z wariantów klasycznego formatu Foursome. Jedyna różnica polega na tym, że naprzemienność uderzania piłki jest kontynuowana na kolejnych dołkach² przez całą rundę. Jeśli jeden z partnerów umieszcza piłkę w dołku¹ na greenie, to drugi z partnerów wykonuje otwarcie (tee off) na następnym dołku.

 

Scramble
Format rozgrywek golfowych pomiędzy drużynami złożonymi z dwóch, trzech lub czterech graczy (partnerów). Na każdym dołku² wszyscy partnerzy wykonują tee shot i wybierają jedną piłkę, którą będą grali dalej. Piłki, które nie zostały wybrane są podnoszone i przenoszone w miejsce wybranej piłki. Następnie wszyscy partnerzy wykonują drugie uderzenie z tego samego miejsca i powtarzają procedurę wyboru aż do umieszczenia dowolnej piłki w dołku¹. Zazwyczaj podnoszone piłki są odkładane w odległości nie większej niż szerokość karty wyników albo szerokość główki puttera od położenia wybranej piłki. W klasycznym Scramble (inaczej niż w Texas Scramble) nie ma żadnych wymagań dotyczących otwarcia dołków (tee shot) – można wybrać otwarcia tego samego partnera na wszystkich dołkach. Scramble może być rozgrywany jako Match Play albo Stroke Play.

 

Scratch patrz Gracz Scratch

 

Sędzia (Referee)
Osoba powołana przez Komitet do podejmowania decyzji w kwestii faktów i stosowania reguł.

 

Shot patrz Uderzenie

 

Side patrz Strona

 

Single
Klasyczny format rozgrywek golfowych pojedynczych graczy. Wyniki mogą być obliczane bez uwzględniania handicapu (brutto) lub z handicapem (netto) w formule Match Play albo Stroke Play.

 

Skins patrz Skórki

 

Skorygowany Wynik Brutto (Adjusted Gross Score)
Wynik brutto gracza skorygowany do celów handicapowych zgodnie z Regułami Handicapowymi. Wynik jest korygowany na dołkach nieukończonych lub w przypadku, kiedy liczba uderzeń jest większa niż maksymalny wynik dołka.
czytaj więcej o Skorygowanym Wyniku Brutto …

 

Skórki (Skins)
Rozgrywka w formie zakładu grana jako Match Play, w której każdy dołek² ma określoną wartość punktową albo pieniężną. Każdy dołek stanowi oddzielny zakład (o skórkę czyli skin). Skórka jest wygrywana przez gracza, który samodzielnie wygrywa dołek. Jeśli więcej niż jeden gracz uzyska taki sam wygrywający wynik na dołku, wartość skórki jest dodawana do zakładu na następnym dołku. W przypadku kiedy dwóch lub więcej graczy remisuje na ostatnim dołku, grają oni dogrywkę do czasu, aż jeden z nich wygra dołek samodzielnie.

 

Slope Rating (SR)
Współczynnik USGA określający względną trudność gry (w porównaniu do graczy scratch) na danym polu dla graczy niebędących graczami scratch. Wartość SR Jest obliczana na podstawie różnicy między bogey rating a course rating. Pole o średniej trudności gry ma SR równy 113.

 

Stableford
Sposób obliczania wyników rundy granej jako Stroke Play w którym strony (gracze lub drużyny) zdobywają punkty (punkty Stableford) na poszczególnych dołkach². Punkty są liczne ma podstawie uzyskanego wyniku (brutto albo netto) w odniesieniu do wartości par granego dołka: 1 punkt za bogey, 2 za par, 3 za birdie, 4 za eagle i 5 za albatross. Wygrywa strona z największą liczbą punktów.
zobacz tabelę …

 

Statystyczne Warunki Gry (PCC – Playing Conditions Calculation)
Wartość, która statystycznie wskazuje, czy warunki na polu różnią się od przeciętnych warunków gry i czy wpływają one istotnie na wyniki uzyskiwane tego dnia przez graczy. Jeśli wartość PCC jest różna od zera, to jest ona uwzględniana podczas obliczeń Nadwyżki Handicapowej.

 

Strefa Buforowa (Buffer Zone)
W systemie handicapowym EGA zakres punktów Stableford, które jako wynik rundy powodują, że Handicap gracza pozostaje niezmieniony.
zobacz tabelę …

 

String (Stringball) patrz Sznurek

 

Stroke patrz Uderzenie

 

Stroke Index patrz Indeks Dołka

 

Stroke Play
Typ rozgrywek i sposób obliczania wyników w którym dwie strony (gracze lub drużyny) rozgrywają określoną liczbę (1 – 4) rund. Wszystkie uderzenia i uderzenia karne strony są sumowane i stanowią jej wynik końcowy. Wygrywa strona z najniższym wynikiem końcowym (brutto lub netto). Inna nazwa: Medal Play.
czytaj więcej o Stroke Play …

 

Strona (Side)
Gracz albo kilku (dwóch lub więcej) graczy będących partnerami w rundzie. W rozgrywkach Match Play każdy gracz strony przeciwnej jest przeciwnikiem (opponent). W rozgrywkach Stroke Play gracze wszystkich stron są zawodnikami (competitors), a gracze różnych stron grający razem są współzawodnikami (fellow-competitors).

 

Square patrz All Square

 

System Handicapowy
System liczenia wyników w golfie, który uwzględnia poziom możliwości i umiejętności poszczególnych golfistów. Używany w celu umożliwienia bezpośredniej rywalizacji graczom o różnych umiejętnościach. Niższa wartość Handicapu oznacza lepszego golfistę.
czytaj więcej o handicapach …

 

Sznurek (String, Stringball)
Format rozgrywek golfowych Stroke Play, w którym wszystkie uczestniczące strony (gracze lub drużyny) otrzymują odcinek sznurka zamiast uderzeń handicapowych. Długość sznurka zależy od Handicapu i najczęściej jest to stopa (12 cali) lub 50 centymetrów na każdy punkt Handicapu Gry strony. Może on być wykorzystany do wydobycia piłki z obszaru kary, poprawienia trudnego położenia piłki lub do umieszczenia piłki w dołku. Gracze w dowolnym miejscu rundy mogą bez kary przemieścić piłkę w nowe, wybrane przez siebie miejsce i jednocześnie skrócić (obciąć) sznurek o tyle, ile wynosi odległość od miejsca w którym piłka leżała przez przeniesieniem. Obcięte odcinki sznurka nie mogą być wykorzystane powtórnie. Procedurę przemieszczania piłki można wykorzystać dowolną ilość razy, aż do czasu zużycia całej długości sznurka.

 

Tap In
Sytuacja na greenie, kiedy piłka znajduje się bardzo blisko dołka¹ i gracz decyduje się od razu wykonać następny putt zamiast podniesienia piłki. Nie wymaga to zgody innych graczy.

 

Texas Scramble
Format rozgrywek golfowych pomiędzy drużynami złożonymi z dwóch, trzech lub czterech graczy (partnerów). Na każdym dołku² wszyscy partnerzy wykonują tee shot i wybierają jedną piłkę, którą będą grali dalej. Piłki, które nie zostały wybrane są podnoszone i przenoszone w miejsce wybranej piłki. Następnie wszyscy partnerzy wykonują drugie uderzenie z tego samego miejsca i powtarzają procedurę wyboru aż do umieszczenia dowolnej piłki w dołku¹. Zazwyczaj podnoszone piłki są odkładane w odległości nie większej niż szerokość karty wyników albo szerokość główki puttera od położenia wybranej piłki. W Texas Scramble (inaczej niż w klasycznym Scramble) wyznaczony jest limit minimalnej liczby otwarć każdego z partnerów (zwykle 4 lub 6), które muszą być wybrane w trakcie rundy. Texas Scramble może być rozgrywany jako Match Play albo Stroke Play. Inna nazwa: Captain’s Choice.

 

Three Ball (Three-Ball)
Format rozgrywek Match Play, w którym rywalizują trzej gracze, każdy grający swoją piłkę. Każdy z graczy rozgrywa indywidualne pojedynki z dwoma pozostałymi, grając dwa odrębne mecze Match Play w trakcie jednej rundy golfa.

 

Threesome
Format rozgrywek golfowych, w którym jeden gracz rywalizuje z drużyną złożoną z dwóch graczy. Gracz pojedynczy gra swoją piłką, gracze z drużyny uderzają jedną piłkę naprzemiennie. Pierwszy gracz drużyny wykonuje tee shot, drugi gracz wykonuje drugie uderzenie, pierwszy trzecie i tak dalej aż do umieszczenia piłki w dołku. Uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry. Gracze drużyny naprzemiennie rozpoczynają dołki², więc pierwszy rozpoczyna dołki nieparzyste, a drugi parzyste. Format threesome może być rozgrywany jako Match Play albo Stroke Play.

 

Triple Bogey
Wynik 3 uderzeń powyżej par uzyskany na dołku².

 

Uderzenie (Stroke)
Postępowy ruch (swing) kija wykonywany przez golfistę z zamiarem odbicia piłki. Pełny swing wykonany z zamiarem zagrania piłki jest liczony jako uderzenie niezależnie od tego czy piłka została trafiona czy nie.

 

Uderzenie Handicapowe (Handicap Stroke)
Uderzenie
, które gracz ma prawo odjąć od uzyskanego wyniku brutto. Gracz z dodatnim (plus) Handicapem Gry dodaje uderzenia handicapowe do wyniku brutto.

 

Uderzenie Karne (Penalty Stroke)
Dodatkowe uderzenie lub uderzenia dodawane do wyniku gracza za złamanie reguł. W formacie Match Play karą jest przegranie dołka² z wyjątkiem kar za uwolnienie z obszaru kary oraz kar za zgubioną piłkę.

 

Uwolnienie (Relief)
Podniesienie piłki z aktualnego położenia i upuszczenie jej (drop) zgodnie z Regułami bez kary (np. z przypadkowej wody, terenu w naprawie itp.). Inna nazwa: free drop

 

V-Par patrz Punktacja Par

 

Wipe Out patrz No Alibis

 

Withdrawn (WD)
Status pokazywany na tablicy wyników zawodów, jeśli gracz sam wycofał się po rozpoczęciu rundy.

 

Wskaźnik Procentowy (Handicap Allowance)
Część wartości Handicapu Pola określona przez Komitet Turniejowy w celu obliczenia liczby uderzeń handicapowych przysługujących graczowi w turnieju (Handicapu Gry). Wskaźnik ten wyrażany jest w procentach.

 

Współzawodnik (Fellow-competitor)
Osoba grającą w grupie z graczem (zawodnikiem).

 

Wynik Brutto (Gross Score)
Łączna liczba uderzeń wykonanych na dołku² lub w trakcie rundy golfa z dodanymi uderzeniami karnymi.

 

Wynik Netto (Net Score)
Wynik gracza otrzymywany po odjęciu uderzeń handicapowych od wyniku brutto.

 

 

 

Kije i części kijów

 

Angle of Attack
Kąt natarcia, pod jakim kij uderza piłkę. Jest to kąt pomiędzy płaszczyzną pionową i osią szaftu w momencie uderzania piłki. Wpływa na trajektorię lotu piłki, backspin i długość uderzenia.
zobacz na rysunku…

 

Approach Wedge (AW)
Wedge
przeznaczony do wypełnienia różnicy kątów loft (i długości uderzenia) między pitching wedge’m a sand wedge’m. Zazwyczaj posiada loft w zakresie od 52 do 54 stopni. Inne nazwy to: Attack Wedge, Dual Wedge, Gap Wedge.

 

Attack Wedge patrz Approach Wedge

 

Back patrz Tył Główki

 

Back Edge patrz Tylna Krawędź

 

Back Weighting
Proces obciążania tyłu główki w celu przesunięcia jej środka ciężkości do tyłu, dalej od lica.

 

Baffy
Stara nazwa kija #5 wood.

 

Balance Point
Punkt równowagi – miejsce, w którym masa całego kija lub szaftu jest równo rozłożona po obu stronach punktu podparcia.
zobacz na rysunku…

 

BBGM
Skrót angielskiego określenia “Bottom of Bore to Ground line Measurement”. Jest to odległość od dna otworu na szaft w hosel (hosel bore) do miejsca, w którym przedłużenie szaftu przecina się z powierzchnią podłoża przy normalnym ustawieniu kija do uderzenia (address). BBGM może być obliczone poprzez odjęcie głębokości otworu hosel (hosel depth) od długości hosel (hosel length).
zobacz na rysunku…

 

Blade¹
Rodzaj puttera w którym tył główki jest blisko lica i jest do niego równoległy.
zobacz na rysunku…

 

Blade²
Rodzaj główki kija iron z jednolitym, stosunkowo gładkim tyłem główki oraz równomiernym rozłożeniem ciężaru całej główki. Przeznaczony zasadniczo dla doświadczonych graczy z uwagi na małą wybaczalność, ale jednocześnie duże możliwości kształtowania trajektorii lotu piłki. Główki blade są zwykle cieńsze od klasycznych główek muscle back, ale czasami są nazywane muscle back.
zobacz na rysunku…

 

Blade³
Inna nazwa Lica

 

Blank Shaft patrz Raw Shaft

 

Blind Bore
Otwór w hosel, w którym szaft nie przechodzi przez całą główkę do stopy.
zobacz na rysunku…

 

Bore-through
Metoda osadzania szaftu, w której szaft przechodzi na wylot przez całą główkę kija golfowego. Tip szaftu jest wtedy widoczny od strony stopy kija.

 

Bore Type
Określenie głębokości montażu szaftu w hosel. Dwa podstawowe typy to: blind bore i bore-through.

 

Bounce
Określenie dotyczące kształtu stopy, w której tylna krawędź znajduje się niżej niż przednia krawędź główki. Zapobiega zbyt głębokiemu wbijaniu się kija w podłoże oraz zatrzymywaniu go przez wysoką trawę.
czytaj więcej o bounce …
zobacz na rysunku…

 

Bounce Angle
Kąt tworzony między płaszczyzną przedniej i tylnej krawędzi główki a podłożem. Wyrażany w stopniach. Typowy kąt bounce kijów wedge wynosi od 6 do 15 stopni.
czytaj więcej o bounce …
zobacz na rysunku…

 

Box Grooves patrz U Grooves

 

Brassie
Stara nazwa kija #2 wood.

 

Build-Up Tape
Taśma maskująca (malarska) nakładana na butt szaftu pod gripem w celu pogrubienia gripu. Pojedyncza warstwa taśmy o grubości 0,003-0,004 cala zwiększa zewnętrzną średnicę gripu o ok. 1/128 cala.
zobacz na rysunku …

 

Bulge
Krzywizna lica główki drivera lub wooda w kierunku od heel do toe. Dzięki kształtowi bulge piłka otrzymuje dodatkowe podkręcenie boczne (sidespin), które koryguje kierunek jej lotu po niecentralnym uderzeniu (efekt Magnusa).
zobacz na rysunku…

 

Butt
Grubszy koniec szaftu, na który zakładany jest grip.
zobacz na rysunku…

 

Butt Cap patrz Grip Cap

 

Butt Diameter patrz Średnica Butt

 

Butt Size patrz Średnica Butt

 

Butt Trimming
Przygotowanie szaftu przed montażem gripu polegające na obcięciu określonego fragmentu od strony butt tak, aby uzyskać potrzebną długość i swingweight kija. Butt trimming pozwala na skrócenie szaftu bez istotnej zmiany sztywności (flex).

 

Butt Weight
Obciążenie (zwykle wykonane z ołowiu) umieszczane w butt szaftu.

 

Butt Weighting patrz Counter Balance

 

Camber
Krzywizna stopy główki kija. Stopa może być zaokrąglona (cambered) bocznie od toe to heel, od krawędzi przedniej do tylnej lub w obu tych kierunkach.
zobacz na rysunku…

 

Cavity Back
Rodzaj główki kija iron z wydrążoną częścią tyłu główki i ciężarem rozłożonym na jej obrzeżu. Główki cavity back są łatwo rozpoznawalne przez charakterystyczne wgłębienie na tyle główki i są bardziej wybaczalne od modeli blade² i muscle back.
zobacz na rysunku…

 

Center of Gravity patrz Środek Ciężkości

 

Center of Mass patrz Środek Ciężkości

 

Chipper (Chipping Iron)
Kij przeznaczony do wrzucania (chip) piłki na green z kątem loft między 28 a 43 stopni. Zazwyczaj używany przez początkujących graczy.

 

Ciężar Kija (Total Weight)
Ciężar całkowity zmontowanego kija gotowego do życia, wyrażany w uncjach lub gramach. Inne nazwy: Masa Kija, Total Weight, Static Weight, Overall Weight.

 

Cleek
Stara nazwa kija #4 wood.

 

Club patrz Kij

 

Club Fitting
Korekta różnych elementów kija gofowego dopasowująca kij do golfisty z uwzględnieniem jego wzrostu oraz prędkości i innych elementów swingu.

 

Club Face (Clubface) patrz Lico

 

Club Head (Clubhead) patrz Główka

 

Club Length patrz Długość

 

Club Lie patrz Lie

 

Club Loft patrz Loft

 

Coefficient of Restitution (COR)
Współczynnik odbicia piłki przez lico główki. Wartość COR równa 1,00 oznacza, że piłka odbija się od lica z taką samą prędkością, z jaką została uderzona przez główkę. USGA wprowadziła ograniczenie wartości COR dla kijów do 0,83.

 

Component patrz Część kija

 

Core
Wewnętrzna średnica gripu mierzona w jego otworze na szaft (mouth).

 

Core Size
Rozmiar core gripu. Zazwyczaj oznaczany wewnątrz otworu (mouth). Na przykład M60R oznacza standardowy grip męski o rozmiarze .600”, który po założeniu na szaft o średnicy butt .600” stworzy grip o średnicy zewnętrznej w rozmiarze standard męski.
zobacz na rysunku…

 

Counter Balance
Proces obciążania końca butt szaftu w celu zmniejszenia swingweight lub zmiany „czucia” kija. Zwiększa to całkowity ciężar kija i przesuwa jego środek ciężkości w kierunku dłoni i gripu.

 

Crown
Górna część główki kijów typu: driver, wood i hybrid wood. Jest to część, którą widzi golfista ustawiając się do uderzenia (address).
zobacz na rysunku…

 

Cut Shaft
Przycięty szaft po trimmingu, gotowy do montażu kija.

 

Część kija (Component)
Jeden z elementów służących do budowy kija golfowego. Trzy podstawowe części to: główka (head), szaft (shaft) i grip. Inne to: ferrula (ferrule), taśma (grip tape) i żywica epoksydowa (epoxy).
zobacz na rysunku…

 

Deep Bore
Otwór hosel którego głębokość jest większa od przeciętnej.
zobacz na rysunku…

 

Deep Face
Główka kija, w której wysokość lica jest większa od przeciętnej. Jest to określenie względne, bez przypisanych wartości liczbowych, ale zazwyczaj oznacza wyższe położenie środka ciężkości, co ułatwia uderzenia o niższej trajektorii lotu piłki.

 

Digger Sole patrz Scoop Sole

 

Długość Hosel (Hosel Length)
Odległość mierzona od górnej krawędzi hosel do punktu, w którym przedłużenie szaftu przecina się z powierzchnią podłoża przy normalnym ustawieniu kija do uderzenia (address).
zobacz na rysunku…

 

Długość Kija (Length)
Odległość pomiędzy końcami kija golfowego mierzona od krawędzi gripu do punktu, w którym przedłużenie szaftu przecina się z powierzchnią podłoża przy normalnym ustawieniu kija do uderzenia (address).
czytaj więcej o długości kija …
zobacz na rysunku…

 

Długość Lica (Face Width)
Poziomy rozmiar obszaru lica (między heel a toe), przeznaczonego do odbijania piłki. Inne nazwy: Face Width, Face Length, Hitting Area.
zobacz na rysunku…

 

Double Sided Tape patrz Grip Tape

 

Dowel patrz Shaft Extension

 

Drewno patrz Wood

 

Driver
Najdłuższy kij w zestawie zaprojektowany do najdalszych uderzeń. Używany zwykle do pierwszego uderzenia z tee na dołkach par 4 i par 5. Kąty loft driverów wynoszą od 7 do 13 stopni.
zobacz na rysunku…

 

Driving Iron
Kij iron z małym kątem loft, zazwyczaj #1 iron.

 

Dual Wedge patrz Approach Wedge

 

Dynamic Lie patrz Effective Lie

 

Dynamic Loft patrz Effective Loft

 

Effective Bounce
Rzeczywisty kąt bounce w chwili uderzenia piłki. Zależny od nominalnego kąta bounce i kąta natarcia kija przy uderzeniu (angle of attack).
zobacz na rysunku…

 

Effective Lie
Rzeczywisty kąt lie w chwili uderzenia piłki. Zależny od nominalnego kąta lie, dynamicznego ugięcia szaftu i zamierzonego pochylenia kija przez golfistę.

 

Effective Loft
Rzeczywisty kąt loft w chwili uderzenia piłki. Zależny od nominalnego kąta loft, kąta lie, ustawienia główki (face angle) i kąta natarcia kija przy uderzeniu (angle of attack).

 

End Cap patrz Grip Cap

 

Epoxy
Żywica epoksydowa używana do klejenia główki do szaftu.

 

Extension patrz Shaft Extension

 

Face patrz Lico

 

Face Angle
Ustawienie płaszczyzny lica główki w stosunku do linii celowania. Dla praworęcznego golfisty pozycja prostopadła (square face) oznacza skierowane lica prosto na cel, pozycja otwarta (open face) oznacza ustawienie lica w prawo, a pozycja zamknięta (closed face) oznacza ustawienie lica w lewo od celu.

 

Face Height patrz Wysokość Lica

 

Face Length patrz Długość Lica

 

Face Width patrz Długość Lica

 

Ferrula (Ferrule)
Ozdobny pierścień montowany na szafcie bezpośrednio nad górną krawędzią hosel, zakrywający łączenie szaftu z główką. Pierwotnie przeznaczony tylko do celów estetycznych, ale może również służyć jako wzmocnienie i ochrona grafitowego szaftu.
zobacz na rysunku…

 

Flange
Część główki puttera wystająca z jej tyłu, rozciągająca się wzdłuż podłoża od przedniej krawędzi do tyłu.
zobacz na rysunku…

 

Flat Lie
Kąt lie stosunkowo mniejszy, bardziej płaski niż w oryginalnej specyfikacji kija.
zobacz na rysunku…

 

Flatstick
Slangowa nazwa puttera.

 

Flatter
Kij
golfowy z flat lie.
zobacz na rysunku…

 

Flex
Określenie podatności na zginanie (sztywność) szaftu kija golfowego pod wpływem sił działających na niego podczas swingu (zamachu) golfowego. Zazwyczaj oznaczany przy użyciu litery.

 

Flex Point patrz Kick Point

 

Forgiveness
Cecha kija golfowego wskazująca, jak bardzo łagodzi on skutki nieczystego uderzenia. Kij bardziej wybaczalny, czyli bardziej forgiving, lepiej zachowuje zamierzoną trajektorię lotu piłki po uderzeniu piłki innym miejscem niż środek lica.

 

Frequency Matching
Proces dobierania sztywności szaftów poszczególnych kijów w zestawie dopasowujące je do prędkości swingu golfisty.

 

Front Edge patrz Przednia Krawędź

 

Gap Wedge patrz Approach Wedge

 

Gear Effect
Efekt wywoływany przez krzywiznę lica drivera lub wooda, która przy uderzenia nadaje piłce boczne podkręcenie (sidespin). Efekt ten powoduje skręcanie piłki w trakcie lotu w kierunku planowanego celu mimo niecentralnego uderzenia bokiem lica (toe albo heel).

 

Główka (Head)
Najcięższa część kija golfowego przymocowana do dolnego końca szaftu (po przeciwnej stronie niż grip), która uderza w piłkę i przekazuje jej energię swingu (zamachu).
zobacz na rysunku…

 

Golfclub patrz Kij

 

Gooseneck
Kij
(putter lub iron) z wyjątkowo dużym offsetem.

 

Górna Krawędź (Top Edge)
Krawędź główki między heel a toe, widziana od góry przez golfistę przy ustawieniu kija do uderzenia (address). Inne nazwy: Top Edge, Topline.
zobacz na rysunku…

 

Grind
Specjalnie formowany kształt stopy, występujący w niektórych kijach wedge, który przez obrót kija pozwala na uzyskanie zmiany rzeczywistego kata bounce i loft. Różne profile grind są projektowane do uzyskania różnych efektów. Na przykład grind może umożliwiać otwieranie główki kija bez podnoszenia przedniej krawędzi główki, co pozwala na wykonanie bardziej pionowych uderzeń przy zachowaniu niezmienionego bounce.

 

Grip
Część kija golfowego, za którą golfista trzyma kij.
czytaj więcej o gripie …
zobacz na rysunku…

 

Grip Cap
Korek z tworzywa sztucznego lub gumy stanowiący zakończenie gripu. Inne nazwy: Butt Cap, End Cap.
zobacz na rysunku…

 

Grip Diameter patrz Grubość Gripu

 

Grip Size patrz Grubość Gripu

 

Grip Tape
Taśma nakładana na szaft w celu przymocowania gripu do szaftu. Jest pokryta z obu stron klejem, który jest aktywowany rozpuszczalnikiem lub wodą. Zazwyczaj dostępna w paskach i rolkach o szerokości 2 cali lub ¾ cala. Inne nazwy: Two-Sided Tape, Double Sided Tape.
zobacz na rysunku …

 

Grooves
Poziome wgłębienia (rowki) nacinane na licu główki nadające wsteczną rotację (backspin) piłce. Grooves podczas uderzenia przytrzymują powierzchnię piłki i powodują podkręcenie przy kontakcie piłki z licem kijów iron. W driverach i woodach są symboliczne. W przeszłości wgłębienia miały kształt V (V Grooves), współcześnie najczęściej są wykonywane w kształcie U (U Grooves).
zobacz na rysunku…

 

Grubość Gripu (Grip Diameter)
Średnica gripu zainstalowanego na szafcie mierzona 2 cale od krawędzi gripu.
zobacz na rysunku…

 

Head patrz Główka

 

Heel
Strona główki kija przylegająca do hosel, tam gdzie główka jest przymocowana do szaftu.
zobacz na rysunku…

 

Heel-Toe Weighted
Określenie główki, w której masa jest rozłożona przy heel i toe. Zwiększa to moment bezwładności główki i zmniejsza skutki niedokładnych trafień piłki.

 

Hitting Area see Długość Lica

 

Hosel
Część główki kija, która łączy ją z szaftem, znajduje się między heel a ferrulą. Inna nazwa: Neck.
zobacz na rysunku…

 

Hosel Bore
Otwór na szaft w części hosel główki kija.
zobacz na rysunku…

 

Hosel Depth
Odległość od górnego końca hosel do dna otworu hosel bore. Inna nazwa: Hosel Bore Depth, Insertion Depth.
zobacz na rysunku…

 

Hosel Inside Diameter (Hosel ID)
Wewnętrzna średnica otworu hosel. Zazwyczaj podawana w tysięcznych częściach cala (0.335″, 0.350″, 0.410″, 0.370″). Inna nazwa: Hosel Bore Diameter.
zobacz na rysunku…

 

Hosel Length patrz Długość Hosel

 

Hybryd, Hybryda (Hybrid Club)
Kij łączący właściwości kijów wood i iron. Kije Hybryd zazwyczaj zastępują długie iron (long iron) i mają ich długość, ale główka jest podobna do kijów wood, łącznie z ich szeroką stopą i nisko położonym środkiem ciężkości. Są łatwiejsze w użyciu od długich iron i dają lepszą kontrolę przy uderzeniu. Lico kija hybrid może być płaskie i wtedy są one nazywane Hybrid Iron, albo wypukłe poziomo (bulge) oraz pionowo (roll¹) i wówczas są nazywane Hybrid Wood. Inne nazwy to: Rescue, Utility Club, Hybrid Iron, Hybrid Wood.
zobacz na rysunku…

 

Hybrid Iron patrz Hybryd

 

Hybrid Wood patrz Hybryd 

 

Insertion Depth patrz Hosel Depth

 

Iron
Kij
z metalową główką i stosunkowo wąską stopą, o kącie loft zwykle pomiędzy 16 i 44 stopni. Różne wartości loft pozwalają na uderzenia piłki na różne odległości, charakterystyczne dla poszczególnych kijów.
zobacz na rysunku …

 

Keel Sole
Stopa główki kija wood uformowana w kształcie litery „V”, co umożliwia obniżenie środka ciężkości główki.

 

Kick Point
Najbardziej elastyczne miejsce szaftu. Niższy Kick Point (bliżej główki) sprawia, że lot piłki jest bardziej pionowy (wyższy). Inne nazwy: Flex Point, Bend Point.

 

Kij
Narzędzie przeznaczone do uderzania piłki golfowej. Kij składa się z trzech głównych elementów: główki, szaftu i gripu. Typy kijów to: wood, hybryd, iron, wedge i putter.
czytaj więcej o kijach …
zobacz na rysunku …

 

Launch Angle
Kąt pionowy pomiędzy kierunkiem ruchu piłki a płaszczyzną poziomą bezpośrednio po oderwaniu się piłki od lica główki.

 

Lead
Proszek ołowiany lub element z ołowiu używany do zmian swingweight, umieszczany wewnątrz szaftu lub przymocowany do główki.

 

Leading Edge patrz Przednia Krawędź

 

Length patrz Długość

 

Lico (Face)
Część główki kija która uderza piłkę (ma bezpośredni kontakt z piłką). Inne nazwy: Face, Club Face, Clubface.
zobacz na rysunku…

 

Lie
Kąt między szaftem a podłożem w normalnym ustawieniu kija do uderzenia (address). Podawany w stopniach. Inne nazwy: Lie Angle, Club Lie.
czytaj więcej o kącie lie …
zobacz na rysunku…

 

Lob Wedge (LW)
Kij wedge o dużym kącie loft, zazwyczaj 59 albo 60 stopni (czasami więcej), przeznaczony do wysokich, miękkich uderzeń na nieduże odległości

 

Loft
Kąt pomiędzy płaszczyzną lica główki a płaszczyzną prostopadłą do podłoża przy normalnym ustawieniu kija do uderzenia (address). Podawany w stopniach. Większy kąt loft sprawia, że uderzenie jest krótsze i bardziej pionowe, z większym podkręceniem wstecznym (backspin). Inne nazwy: Loft Angle, Club Loft.
czytaj więcej o kącie loft …
zobacz na rysunku…

Long Irons
Kije iron o najmniejszym kącie loft, o numerach #2, #3, i #4. Zazwyczaj loft nie przekracza 25 stopni.

 

Low profile patrz Shallow Face

 

Mallet
Rodzaj puttera wyposażony w dużą główkę, w której tył główki jest odsunięty od lica.
zobacz na rysunku…

 

Mashie
Stara nazwa kija #5 iron.

 

Mashie Iron
Stara nazwa kija #4 iron.

 

Mashie Niblick
Stara nazwa kija #7 iron.

 

Masking Tape patrz Build-up Tape

 

Mid Iron¹
Stara nazwa kija #2 iron.

 

Mid Irons²
Współczesne kije iron tworzące środek zestawu, o numerach #5, #6, i #7. Zazwyczaj posiadające loft od 25 do 38 stopni. Przeznaczone do dokładnych uderzeń na green z większych odległości.

 

Mid Mashie
Stara nazwa kija #3 iron.

 

Moment Bezwładności (Moment of Inertia, MOI)
Wartość momentu bezwładności (oporu) obiektu przy wprawianiu go w ruch obrotowy wokół zadanej osi obrotu. Większa wartość MOI wymaga użycia większej siły do wprawienia obiektu w ruch obrotowy.

 

MOI Główki
Wartość momentu bezwładności główki kija wokół jej środka ciężkości. Jest to jedna z właściwości określonego typu główki związana z jej „wybaczalnością” (forgiveness). Większy MOI główki sprawia, że ma ona mniejszą tendencję do skręcania przy niecentralnych uderzeniach, co przekłada się na mniejszą stratę w długości lotu piłki.

 

MOI Kija
Wartość momentu bezwładności kija wokół jego końca butt. Używana w procesie dopasowania kijów, polegającym na ujednoliceniu siły (wysiłku), której musi użyć golfista do wykonania uderzenia (swing) dla wszystkich kijów w zestawie. Prawidłowa wartość MOI kija musi być określona indywidualnie dla każdego golfisty.
czytaj więcej o MOI kija …

 

Moment of Inertia (MOI) patrz Moment Bezwładności

 

Mouth
Otwór na cieńszym końcu gripu, w który wkładany jest szaft podczas instalacji gripu. Na wewnętrznej stronie zazwyczaj umieszczana jest informacja o rozmiarze (core size).
zobacz na rysunku…

 

Muscle Back
Rodzaj główki kija iron z ciężarem umieszczonym na dolnej połowie główki i/lub bezpośrednio za jej środkiem ciężkości. Używane przez doświadczonych graczy z powodu znakomitego „czucia” i możliwości kształtowania uderzenia przy mniejszej wybaczalności kija. Główki muscle back są nieco grubsze od główek blade² i zdecydowanie różne od modeli cavity back i perimeter weighted.
zobacz na rysunku…

 

Natural Bending Position (NBP)
Kierunek, w którym szaft jest najbardziej giętki (najmniej sztywny) przy obracaniu go o 360 stopni wokół osi. Wynika to z różnic w sztywności szaftu przy zginaniu go w różnych kierunkach.

 

Neck patrz Hosel

 

Niblick
Stara nazwa kija #8 lub #9 iron, odpowiadającego mniej więcej współczesnemu kijowi wedge.

 

Offset
Odległość od najbardziej wysuniętego do przodu punktu hosel do przedniej krawędzi lica główki. Offset pomaga graczowi we właściwym skierowaniu główki w kierunku celu, daje dodatkowy czas do uzyskania prostopadłego ustawienia główki (square) podczas swingu oraz redukuje pokręcenie boczne (sidespin) nadawane piłce przy uderzeniu.
zobacz na rysunku…

 

Onset (Negative Offset)
Konstrukcja główki kija, w której przednia krawędź wystaje przed najbardziej wysunięty do przodu punkt hosel.
zobacz na rysunku…

 

Overall Weight patrz Ciężar Kija

 

Oversize Iron
Kij iron z dużym licem główki: wysokość lica większa niż 43mm i długość lica większa niż 75 mm.

 

Perimeter Weighted Iron
Rodzaj kija iron z centralnie położonym środkiem ciężkości główki, przy jednoczesnym rozłożeniu dużej części ciężaru na jej obrzeżu, co pozwala na zwiększenie wymiarów sweet spot.
zobacz na rysunku…

 

Pitching Wedge (PW)
Kij wedge o najmniejszym kącie loft (wśród kijów wedge), zazwyczaj pomiędzy 44 a 49 stopni. Przeznaczony do wysokich uderzeń na green.

 

Progressive Offset Irons
Zestaw kijów iron, w którym dłuższe kije mają większy offset, a krótsze mniejszy.

 

Przednia Krawędź (Leading Edge)
Krawędź główki kija golfowego pomiędzy licem a stopą. Zazwyczaj ustawiana prostopadle do planowanego kierunku lotu piłki przy ustawianiu się do uderzenia.
zobacz na rysunku…

 

Pureing patrz Spine Alignment

 

Putter
Kij
przeznaczony do uderzenia piłki na greenie tak, aby potoczyła się po podłożu i wpadła do dołka¹.
zobacz na rysunku…

 

Radius
Krzywizna przedniej krawędzi główki widziana przez golfistę przy patrzeniu na główkę z góry przy ustawieniu kija do uderzenia (address).

 

Raw Shaft
Nieprzycięty szaft w stanie fabrycznym, przed trimmingiem i montażem główki. Inna nazwa: Blank Shaft.

 

Rescue, Rescue Club patrz Hybryd

 

Rocker Sole
Stopa
główki o zaokrąglonej powierzchni (camber).

 

Roll¹
Krzywizna lica główki drivera lub wooda w kierunku od stopy do crown. Roll nadaje piłce podkręcenie (spin) poprawiające tor jej lotu.
zobacz na rysunku…

 

Sand Wedge (SW)
Kij wedge ze średnim kątem loft (wśród kijów wedge), zazwyczaj pomiędzy 52  a 56 stopni. Zazwyczaj posiada duży bounce I jest używany do uderzeń z piachu i głębokiego rough.

 

Scoop Sole
Stopa
główki, w której przednia krawędź jest niżej niż tylna krawędź. Inna nazwa: Digger Sole.

 

Scoring
Oznaczenia na licu główki wykonane jako elementy dekoracyjne albo ułatwiające ustawienie kija.  Najczęściej są to linie, kropki, okręgi i trójkąty.

 

Shaft Butt patrz Butt

 

Shaft Extension
Element z twardego materiału (np. stal, aluminum, twarde tworzywo sztuczne) wkładany w butt szaftu w celu przedłużenia kija.
zobacz na rysunku …

 

Shaft Spinning patrz Spine Alignment

 

Shaft Tip patrz Tip

 

Shallow Face
Główka
kija, w której wysokość lica jest mniejsza od przeciętnej. Jest to określenie względne, bez przypisanych wartości liczbowych, ale zazwyczaj oznacza niższe położenie środka ciężkości, co ułatwia uderzenia o wyższej trajektorii lotu piłki.

 

Short Irons
Kije iron o największym kącie loft, o numerach #8 i #9. Zazwyczaj loft jest większy od 39 stopni. Przeznaczone do dokładnych uderzeń na green z niedużej odległości.

 

Sole patrz Stopa

 

Sole Camber patrz Camber

 

Sole Weighted Iron
Rodzaj kija iron z ciężarem umieszczonym w przy stopie główki, w efekcie środek ciężkości główki jest umieszczony nisko, co umożliwia łatwiejsze podnoszenie piłki (wyższe uderzenie).

 

Sole Width patrz Szerokość Stopy

 

Spade Mashie
Stara nazwa kija #6 iron.

 

 

Spine
Kierunek, w którym szaft ma największą sztywność przy obracaniu go o 360 stopni wokół osi. Wynika to z różnic w sztywności szaftu przy zginaniu go w różnych kierunkach.

 

Spine Alignment
Proces polegający na znalezieniu spine i NBP dla szaftu, a następnie ustawieniu go w hosel główki w taki sposób, aby podczas swingu zginał się tylko w kierunku celowania. Istnieje kilka sposobów ustawiania, ale najpopularniejsze jest ustawienie płaszczyzny NBP w kierunku celowania. Inne nazwy: Shaft Spinning, Pureing

 

Spoon
Stara nazwa kija #3 wood.

 

Square Grooves patrz U Grooves

 

Static Weight patrz Ciężar Kija

 

Stopa (Sole)
Spodnia część główki kija golfowego, która ma kontakt z podłożem przy ustawianiu kija do uderzenia (address).
zobacz na rysunku…

 

Sweet Spot
Obszar na licu główki, który przy uderzeniu przekazuje piłce najwięcej energii, pozwalając na uzyskanie najdłuższych i precyzyjnych uderzeń. Trafienie w piłkę inną częścią lica powoduje skrócenie odległości i zmianę kierunku lotu piłki.
zobacz na rysunku…

 

Swingweight
Wartość określająca rozkład masy kija golfowego w stosunku do ustalonego punktu podparcia. Wartość Swingweight wyraża w umownej skali masę kija odczuwaną przez golfistę podczas swingu i nie jest bezpośrednio zależna od ciężaru całego kija. Inne nazwy: Swing Weight, Swinging Weight.
czytaj więcej o swingweight …

 

Szaft (Shaft)
Część kija golfowego w kształcie długiej rurki (okrągłej w przekroju), która łączy główkę i grip. W większości przypadków szafty są metalowe lub grafitowe.
zobacz na rysunku…

 

Szerokość Stopy (Sole Width)
Odległość między przednią a tylną krawędzią główki kija. Węższa stopa jest lepsza przy uderzeniach z twardszego podłoża, szersza łatwiej podnosi piłkę przy uderzeniach z podłoża miękkiego.
zobacz na rysunku…

 

Średnica Butt (Butt Diameter)
Średnica zewnętrzna grubszego końca szaftu, na który zakładany jest grip. Zazwyczaj określana w tysięcznych częściach cala (np. .600″, .580″).
zobacz na rysunku…

 

Średnica Gripu patrz Grubość Gripu

 

Środek Ciężkości (CG)
Pojęcie fizyczne oznaczające punkt przyłożenia wypadkowej sił ciężkości działających na przedmiot w dowolnym ich położeniu w przestrzeni.
– w przypadku CG główki kija, niżej położony środek ciężkości ułatwia uzyskanie stromej trajektorii lotu piłki.
– w przypadku CG całego kija, niżej położony środek ciężkości zwiększa swingweight i MOI kija.
Inne nazwy: Center of Gravity, Center of Mass.
zobacz na rysunku…

 

Taśma dwustronna patrz Grip Tape

 

Third Wedge
Kij wedge (trzeci w zestawie) inny niż pitching wedge i sand wedge. Może to być Approach, Attack, Dual, Lob albo inny Wedge.

 

Tip
Węższy koniec szaftu, do którego mocowana jest główka kija.
zobacz na rysunku…

 

Tip Diameter
Średnica zewnętrzna cieńszego końca szaftu. Zazwyczaj określana w tysięcznych częściach cala (np. .370″, .355″).

 

Tip Pin patrz Tip Weight

 

Tip Weight
Nieduży element z ciężkiego metalu (zwykle ołowiu), który jest wkładany do wnętrza szaftu przy jego tipie przed przymocowaniem główki. Zwiększa to całkowity ciężar kija i jego swingweight. Inna nazwa: Tip Pin

 

Tipping patrz Tip Trimming

 

Tip Size patrz Tip Diameter

 

Tip Stiff
Szaft, w którym fragment przy końcu tip jest sztywniejszy niż pozostała część szaftu.

 

Tip Trimming
Proces przygotowania szaftu do montażu główki polegający na obcięciu określonego fragmentu od strony tip tak, aby uzyskać potrzebną sztywność (flex) kija. Informacje o długości obcinanego fragmentu są dostarczane przez producenta szaftu w postaci tabel. Inna nazwa: Tipping.

 

Toe
Strona główki kija najdalej odsunięta od hosel i szaftu.
zobacz na rysunku…

 

Toe Height
Odległość od stopy do crown lub górnej krawędzi mierzona przy toe główki.
zobacz na rysunku…

 

Top Edge patrz Górna Krawędź

 

Top Line patrz Górna Krawędź

 

Torque
Odporność szaftu na skręcanie. Większa wartość torque oznacza większą podatność na skręcanie. Dla silniejszych graczy przeznaczone są szafty z mniejszym torque.

 

Total Weight patrz Ciężar Kija

 

Trailing Edge patrz Tylna Krawędź

 

 

Trimming
Przygotowanie surowego szaftu (raw shaft) do montażu poprzez tip trimming i/lub butt trimming.

 

Tungsten
Proszek wolframowy lub element z wolframu (albo zawierający wolfram) używany do zmian swingweight, umieszczany wewnątrz szaftu lub przymocowany do główki.

 

Two-Sided Tape patrz Grip Tape

 

Tylna Krawędź (Trailing Edge)
Krawędź stopy znajdująca się z tyłu główki, na styku stopy i tyłu główki (Back). Inne nazwy: Back Edge, Trailing Edge.
zobacz na rysunku…

 

Tył Główki (Back)
Tylna powierzchnia główki kija, przeciwna do lica.
zobacz na rysunku…

 

U Grooves
Rowki na licu główki o przekroju w kształcie litery U. Inne nazwy: Box Grooves, Square Grooves.
zobacz na rysunku…

 

Upright Lie
Kąt lie stosunkowo większy, bardziej pionowy niż w oryginalnej specyfikacji kija.
zobacz na rysunku…

 

Upright
Kij
golfowy z upright lie.
zobacz na rysunku…

 

Utility Club patrz Hybryd

 

Utility Wedge patrz Third Wedge

 

Wedge
Kij podobny do krótkiego iron z dużym kątem loft, przeznaczony do krótkich, wysokich uderzeń. Wartości kąta loft mogą się różnić, od pitching wedge (standardowo od 44 stopni) do lob wedge (nawet do 65 stopni). Kije wedge są produkowane w dużym asortymencie typów, kształtów i nazw (Approach, Attack, Pitching, Sand, Lob, Third, Utility, Gap I inne Wedge), w zależności od ich przeznaczenia i producenta.
zobacz na rysunku …

 

Weight patrz Ciężar Kija

 

Wood
Kij
z owalną główką przeznaczony do długich uderzeń.
zobacz na rysunku…

 

Workability
Cecha kija golfowego wskazująca, jak bardzo kij pozwala graczowi na zamierzone kształtowanie trajektorii lotu piłki (np. draw lub fade).

 

Wrist to floor (WTF)
Wysokość nadgarstka golfisty nad podłogą (wrist to floor) używana do statycznego dopasowania długości kija.
zobacz na rysunku …
czytaj więcej o dopasowaniu długości kija …

 

Wysokość Lica (Face Height)
Odległość od stopy do crown mierzona na środku lica, w miejscu przeznaczonym do odbijania piłki.
zobacz na rysunku…

 

Vent Hole
Otwór w środku grip cap, umożliwiający wydostanie się powietrza z szaftu podczas zakładania gripu.
zobacz na rysunku…

 

V Grooves
Rowki na licu główki o przekroju w kształcie litery V.
zobacz na rysunku…

 

Volume
Liczbowe określenie wielkości główki kija wood, podawane jako objętość płynu wypieranego przez główkę po zanurzeniu. Wyrażane w centymetrach sześciennych (cc).

 

Żelazo patrz Iron

 

Żywica epoksydowa patrz Epoxy

 

 

Pole golfowe i jego części

 

Abnormal Ground Conditions patrz Nienormalne Warunki Ziemne

 

Apron
Obszar trawy na przedpolu greenu w miejscu, gdzie fairway przechodzi w green. Koszony niżej niż fairway, a wyżej niż green.
zobacz na zdjęciu …

 

Aut patrz Out of Bounds

 

Back Nine
Drugie 9 dołków² (dołki: 10-18) na polu 18 dołkowym. Inne nazwy: Inward Nine, In.

 

Ball Mark
Wgłębienie (i/lub zadarcie) w powierzchni greenu, które powstaje przy upadku piłki po zagraniu na green (approach shot). Inna nazwa: Pitch Mark.
zobacz na zdjęciu …

 

Ballmark Repair Tool patrz Pitchfork

 

Birdie book
Dokładny plan kolejnych dołków pola golfowego. Zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące wszystkich dołków, łącznie z położeniem i odległościami do najważniejszych punktów charakterystycznych (strefy lądowania, obszary kary, greeny itp.).

 

Boczny Hazard Wodny (Lateral Water Hazard)
(przed 1 stycznia 2019 roku) 
Hazard wodny, usytuowany wzdłuż lub równolegle do linii gry. Boczny hazard wodny oznaczany jest czerwonymi palikami lub czerwonymi liniami. Paliki i linie należą do hazardu. Piłka leży w hazardzie kiedy jest w nim lub dowolna jej część dotyka hazardu. Zobacz także Obszar Kary.
zobacz na zdjęciu …

 

Bunkier (Bunker)
Zagłębienie wypełnione piaskiem lub podobnym materiałem. Jest to jeden z pięciu obszarów pola zdefiniowanych w Regułach Golfa.
zobacz na zdjęciu …

 

Casual water patrz Przypadkowa woda

 

Collar
Pierścień trawy dookoła greenu z trawą nieco wyższą niż na greenie.
zobacz na zdjęciu …

 

Course patrz Pole

 

Cup patrz Dołek¹

 

Divot
Kawałek darni i trawy wyrwany z podłoża przez kij przy uderzeniu, zwykle na fairway’u. Nazwa divot (lub divot hole) jest także używana jako określenie zagłębienia w podłożu pozostałego po wyrwanej darni.
zobacz na zdjęciu …

 

Dołek¹ (Hole)
Zagłębienie w ziemi wykonane na obszarze greenu, do którego gracze próbują wrzucić piłkę. Ma kształt pionowego walca o średnicy 108 mm (4¼ cala) i głębokości co najmniej 101,6 mm (4 cale).
zobacz na zdjęciu …

 

Dołek² (Hole)
Część pola. Każdy dołek zaczyna się na teeing ground i kończy na greenie. Inne części dołka to: fairway, rough i przeszkody (obszary kary).
zobacz na zdjęciu …

 

Dogleg
Dołek² par 4 lub par 5, którego fairway skręca w prawo lub lewo w pewnym punkcie (turning point) swojej długości. Kąt zagięcia może wynosić od 20 do 90 stopni. Jeśli fairway skręca dwa razy, to taki dołek nazywany jest double dogleg.

 

Dropping, Drop Zone patrz Strefa dropowania

 

Extreme Rough
Obszary pola golfowego porośnięte wysoką trawą (niekoszoną lub ścinaną wyżej niż 5 – 6 cali), chwastami, zaroślami i/lub inną roślinnością, gdzie jest duże prawdopodobieństwo zgubienia piłki.
zobacz na zdjęciu …

 

Fairway
Równo skoszony obszar, zaprojektowany jako zasadniczy teren do gry pomiędzy tee a greenem jako cel uderzeń na dołkach² innych niż par 3. Trawa na fairwayach jest cięta na wysokość pomiędzy 0,5 a 1 calem.
zobacz na zdjęciu …

 

Fairway Markers patrz Znaczniki Fairway’owe

 

First Cut
Obszar trawy graniczący bezpośrednio z fairwayem, koszony wyżej niż fairway i niżej niż standardowy rough. Inna nazwa: Intermediate Rough.

 

Flagstick patrz Flaga

 

Flaga (Flagstick)
Tyczka z proporczykiem umieszczana na greenie w celu oznaczenia położenia dołka¹.
zobacz na zdjęciu …

 

Fringe
Obszar trawy koszony nieco wyżej niż green, collar albo apron w zależności od położenia przy greenie.
zobacz na zdjęciu …

 

Front Nine
Pierwsze 9 dołków² (dołki: 1-9) na polu 18 dołkowym. Inne nazwy: Outward Nine, Out.

 

Grain
Kierunek, w którym rosną / są ułożone źdźbła trawy na greenie.

 

Green
Obszar na polu z krótko przyciętą trawą, na którym umieszczony jest dołek¹ w którym gracze chcą umieścić piłkę.
zobacz na zdjęciu …

 

Ground Under Repair patrz Teren w Naprawie

 

Hardpan
Obszar na polu golfowym (niebędący bunkrem ani obszarem kary), nieporośnięty trawą.

 

Hazard
(przed 1 stycznia 2019 roku) Bunkier albo hazard wodny.

 

Hazard wodny (Water Hazard)
(przed 1 stycznia 2019 roku) Morze, jezioro, staw, rzeka, rów, otwarty kanał lub inny ciek wodny (wypełniony wodą lub nie) oraz inne obszary o podobnym charakterze na polu golfowym. Hazard wodny (inny niż boczny hazard wodny) oznaczany jest żółtymi palikami lub żółtymi liniami. Paliki i linie należą do hazardu. Piłka leży w hazardzie kiedy jest w nim lub dowolna jej część dotyka hazardu. Zobacz także Obszar Kary.
zobacz na zdjęciu …

 

Hole patrz Dołek

 

Hole Out
Zakończenie dołka² poprzez umieszczenie piłki w dołku¹. Ostatnie uderzenie na dołku².

 

Intermediate Rough patrz First Cut

 

Kołki
Nieformalna nazwa palików.

 

Lateral Water Hazard patrz Boczny Hazard Wodny

 

Nienormalne Warunki Ziemne (Abnormal Ground Conditions)
Zły stan powierzchni na polu golfowym: przypadkowa woda, teren w naprawie lub nora, kopiec lub korytarz zrobiony przez z zwierzę ryjące, gada lub ptaka.

 

No Play Zone patrz Strefa Zabronionej Gry 

 

Obszar Kary (Penalty Area)
(od 1 stycznia 2019 roku) Dowolny zbiornik wodny na polu, oznaczony lub nie, (np. morze, jezioro, staw, rzeka, rów, rów odwadniający, otwarty ciek wodny) i jakakolwiek inna część pola określona przez Komitet. Istnieją dwa rodzaje obszarów kary: żółty i czerwony. Obszary te są oznaczone odpowiednio czerwonymi lub żółtymi palikami (i/lub liniami). Słupki i linie są częścią obszaru. Piłka znajduje się w obszarze kary, jeśli leży w tym obszarze lub gdy jakakolwiek jej część dotyka tego obszaru.
zobacz na zdjęciu obszar kary (żółty) …
zobacz na zdjęciu boczny obszar kary (czerwony) …

 

Out of Bounds (OB)
Teren na zewnątrz granic pola golfowego albo obszar określony przez władze pola, z którego gra jest niedozwolona. Zazwyczaj wyznaczony przez ogrodzenia, drogi, ścieżki albo białe paliki i linie. Graniczne elementy, paliki i linie znajdują się poza granicami pola. Piłka znajduje się poza granicami pola, gdy całym swoim obwodem leży poza granicą pola.
zobacz na zdjęciu …

 

Paliki
Kolorowe słupki określające granice wyznaczonych obszarów na polu golfowym. Kolor palika wskazuje rodzaj obszaru:
Białe paliki oznaczają out of bounds.
Żółte paliki oznaczają żółty obszar kary.
Czerwone paliki oznaczają czerwony obszar kary.
Niebieskie paliki oznaczają teren w naprawie.
Zielone paliki oznaczają strefę zabronionej gry.
Niebieskie paliki z zielonym wierzchołkiem oznaczają strefę zabronionej gry traktowaną jako teren w naprawie z obowiązkowym uwolnieniem.
Czerwone paliki z zielonym wierzchołkiem oznaczają strefę zabronionej gry traktowaną jako czerwony obszar kary z obowiązkowym uwolnieniem.

 

Pin patrz Flaga

 

Pitch Mark patrz Ball Mark

 

Pitchfork
Mały przyrząd w kształcie widelca przeznaczony do naprawy powierzchni greenu. Inna nazwa: Ballmark Repair Tool.

 

Pole (Course)
Określony zestaw dołków². Standardowa runda golfa składa się z 18 dołków i „pełnowymiarowe” pole golfowe składa się z 18 dołków.

 

Przeszkoda wodna
Nieformalna nazwa obszaru kary wypełnionego wodą.

 

Przypadkowa woda (Casual water)
Tymczasowe, widoczne na powierzchni pola nagromadzenie wody, które nie jest oznaczone jako obszar kary.

 

Putting Green patrz Green

 

Rough
Obszary otaczające fairway i green porośnięte wyższą trawą lub inną podobną roślinnością. Zaprojektowane w celu ukarania gracza, którego uderzenie nie trafiło w fairway lub green. Rough może różnić się wysokością i gęstością w zależności od miejsca na polu, ale zazwyczaj jest przycinany na wysokość między 1 a 4 calami.
zobacz na zdjęciu …

 

Sand Trap
Nieformalna nazwa bunkra.

 

Slope
Nachylona powierzchnia podłoża, zwłaszcza na greenie.

 

Strefa dropowania (Dropping Zone, DZ)
Specjalne miejsca na polu golfowym przeznaczone do upuszczania (drop) piłki w przypadku, kiedy postępowanie zgodne z innymi Regułami jest niewykonalne lub niepraktyczne. Korzystanie z tej strefy może być obowiązkowe albo stanowić dodatkowy sposób uwolnienia oprócz regulaminowych możliwości przewidzianych dla:
obszaru kary (najczęściej)
nienormalnych warunków ziemnych i utrudnień nieruchomych (czasami),
– niewłaściwego greenu lub piłki nie do zagrania (rzadko).
Sposób oznaczenia stref i procedury uwolnienia są opisane w regułach lokalnych.
zobacz na zdjęciu …

 

Strefa Zabronionej Gry (No Play Zone)
Obszar chroniony (dawniej Strefa Ekologicznie Chroniona) ze względów ekologicznych, historycznych lub bezpieczeństwa graczy, do którego wchodzenie i/lub z której gra jest zabroniona. Strefa może być oznaczona jako teren w naprawie lub obszar kary. Procedura uwolnienia jest opisana w regułach lokalnych.
zobacz na zdjęciu …

 

Tee¹
Drewniany lub plastikowy kołeczek, na którym umieszczana jest piłka przed pierwszym uderzeniem (tee shot) na dołku.
zobacz na zdjęciu …

 

Tee²
Nieformalna nazwa obszaru na początku dołka², skąd gracze wykonują swoje pierwsze uderzenie (tee shot) na dołku: teeing ground lub tee box.

 

Tee Box
Wydzielony obszar, na którym umieszczony jest jeden lub kilka zestawów tee markerów.
zobacz na zdjęciu …

 

Tee Marker
Przedmiot oznaczający przednią granicę obszaru teeing ground. Tee markery są zwykle wykonane z drewna lub tworzywa sztucznego i pokolorowane, ale nie ma żadnych standardów dotyczących kolorów.
zobacz na zdjęciu …

 

Tee time
Zaplanowany czas (godzina) rozpoczęcia rundy golfa przez określoną grupę graczy.

 

Teeing Ground
Miejsce z którego gracz wykonuje pierwsze uderzenie na każdym dołku². Jest to prostokąt o długości dwóch kijów golfowych, którego przednią krawędź wyznaczają zewnętrzne krawędzie tee markerów.
zobacz na zdjęciu …

 

Teren w Naprawie (Ground Under Repair, GUR)
Część pola golfowego tak zadeklarowana w regułach lokalnych lub oznaczona przy pomocy niebieskich palików i/lub linię na ziemi. Władze pola mogą wprowadzić zakaz gry z tego obszaru. Paliki i linie należą do terenu w naprawie. Piłka leży w terenie w naprawie kiedy jest wewnątrz lub dowolna jej część dotyka tego terenu.
zobacz na zdjęciu …

 

Utrudnienie Nieruchome
Sztuczny (niestworzony przez naturę) obiekt na polu, który nie może być przesunięty w łatwy sposób.

 

Waste Bunker
Nieutrzymywany, naturalny lub piaszczysty obszar pola golfowego. Nie ma na nim trawy, ale może występować inna roślinność, skały lub kamienie. Waste bunkry nie są obszarem kary w rozumieniu Reguł Golfa i zazwyczaj są opisane w regułach lokalnych.

 

Water Hazard patrz Hazard Wodny

 

Woda
Nieformalna nazwa obszaru kary wypełnionego wodą lub przypadkowej wody.

 

Znaczniki Fairway’owe (Fairway Markers)
Słupy wskazujące środek fairway’a i pomagające w wyborze linii gry, szczególnie przy ograniczonej widoczności strefy lądowania lub greenu. Często, ale nie zawsze, wskazują one również odległość do początku lub środka greenu (punkty docelowe, kolory i jednostki miary są określone w regułach lokalnych).
Zwykle znaczniki oznaczają 100, 150 i 200 jardów lub metrów do greenu. Alternatywnie odległość do greenu może być wskazywana za pomocą znaczników odległości umieszczonych na skraju fairway’a..
zobacz na zdjęciu …

 

 

 

 

Uderzenia i lot piłki

 

Address
Postawa golfisty, kiedy jest on gotów do uderzenia w ustawieniu przed rozpoczęciem swingu – golfista stoi nad piłką i stopa kija jest oparta o podłoże.

 

Air shot
Próba uderzenia, w której kij nie trafia (całkowicie mija) w piłkę. Air shot jest liczony jako uderzenie. Inna nazwa: whiff.

 

Approach, Approach Shot
Pierwsza próba gracza do umieszczenia piłki na green’ie rozgrywanego dołka². Zasadniczo approach jest stosunkowo krótkim uderzeniem na green z odległości wymagającej pełnego zamachu (swing’u). Jeśli gracz jest blisko greenu (bliżej niż 50 metrów) to approach jest określany raczej jako pitch albo chip.

 

Backspin
Wsteczna rotacja piłki golfowej w locie wokół osi poziomej. Kije z większymi kątami loft nadają piłce większy backspin.
zobacz na rysunku …

 

Banana ball
Żargonowe określenie dużego slice.

 

Break
Zakrzywienie ruchu puttowanej piłki z powodu nierówności greenu (slope), kierunku ułożenia źdźbeł trawy (grain) lub/i wiatru.

 

Carry
Dystans, który piłka pokonuje w powietrzu od uderzenia kijem do miejsca, w którym uderza w ziemię po raz pierwszy. Całkowita długość uderzenia jest sumą carry i roll².
zobacz na rysunku …

 

Chip, Chip Shot
Uderzenie grane z miejsca położonego blisko greenu, zwykle z kilku metrów. Przy tym uderzeniu piłka leci nisko, uderza o ziemię i toczy się w kierunku dołka¹. Chip zazwyczaj jest grany kijem wedge, ale niektórzy gracze używają do tego celu krótkiego kija iron (7 albo 8).

 

Cut shot
Kontrolowane uderzenie fade.

 

Draw, Draw shot
Uderzenie grane z zamiarem uzyskania lekkiego, kontrolowanego zakrzywienia lotu piłki outside-to-in, tzn. z prawej do lewej dla gracza praworęcznego i z lewej do prawej dla gracza leworęcznego. Taki tor lotu jest uzyskiwany poprzez boczną rotację (sidespin) piłki przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Draw jest przeciwieństwem fade. Przesadny lub niekontrolowany draw staje się uderzeniem hook.
zobacz na rysunku …

 

Drive
Długie uderzenie z obszaru tee (tee shot), z zamiarem pokonania jak największego dystansu wzdłuż fairway’a w kierunku greenu. Zazwyczaj wykonywane driver’em. Jeśli gracz decyduje się na zagranie lay-up, drive wykonywany jest krótszym kijem (wood lub iron).

 

Dropowanie (Drop)
Czynność upuszczania piłki na ziemię przez stojącego gracza z ręki wyciągniętej na wysokości barku. Wykonywana zgodnie z Regułami po:
zgubieniu piłki lub
wylądowaniu piłki w obszarze kary lub
uznaniu, że piłka jest nie do zagrania lub
wzięciu uwolnienia (np. od przypadkowej wody, terenu w naprawie itp.)

 

Fade, Fade shot
Uderzenie grane z zamiarem uzyskania lekkiego, kontrolowanego zakrzywienia lotu piłki inside-to-out, tzn. z lewej do prawej dla gracza praworęcznego i z prawej do lewej dla gracza leworęcznego. Taki tor lotu jest uzyskiwany poprzez rotację (sidespin) piłki zgodną z ruchem wskazówek zegara. Fade jest przeciwieństwem draw. Przesadny lub niekontrolowany fade staje się uderzeniem slice. Inna nazwa: cut shot.
zobacz na rysunku …

 

Hole in One
Umieszczenie piłki w dołku¹ pierwszym uderzeniem z tee (teeing ground).

 

Hook
Najczęściej jest to źle wykonane uderzenie, w którym piłka widocznie skręca w stronę outside-to-in, tzn. z prawej do lewej dla gracza praworęcznego i z lewej do prawej dla gracza leworęcznego. Hook może być też wywołany specjalnie przez nadanie piłce bocznej rotacji (sidespin) przeciwnej do ruchu wskazówek zegara. Hook jest przeciwieństwem slice i ma podobny kształt do uderzenia draw, ale silniej od niego skręca.
zobacz na rysunku …

 

Lay up
Uderzenie grane zachowawczo przy użyciu krótszego kija niż jest to możliwe tak, aby umieścić piłkę w określonym miejscu. Lay up jest wykonywany w celu uzyskania wygodniejszego położenia piłki do następnego uderzenia (lay up z wyboru) albo w celu uniknięcia obszaru kary (lay up wymuszony).

 

Lip Out
Uderzenie putt albo approach, w którym piłka uderza w brzeg dołka², okręca naokoło jego krawędzi i wytacza na zewnątrz nie wpadając do środka.

 

Pin High
Uderzenie na green, po którym piłka zatrzymuje się na wysokości dołka². Piłka przebywa właściwą odległość, ale zatrzymuje się po jednej lub drugiej stronie dołka: na greenie lub poza nim. Inna nazwa: hole high.
zobacz na rysunku …

 

Pitch, Pitch Shot
Krótkie uderzenie (50 metrów lub mniej) na green, w którym piłka leci wysoko, stromo wznosząc się i stromo spadając z bardzo krótkim toczeniem się. Piłka zatrzymuje się blisko miejsca uderzenia o ziemię. Pitch zazwyczaj jest grany kijem z dużym loftem (kijem wedge).

 

Pull, Pull Shot
Uderzenie, w którym piłka startuje w kierunku “intward” (na lewo dla gracza praworęcznego i na prawo dla gracza leworęcznego) i leci dalej prosto w tym kierunku. Pull jest przeciwieństwem push.
zobacz na rysunku …

 

Push, Push Shot
Uderzenie, w którym piłka startuje w kierunku “outward” (na prawo dla gracza praworęcznego i na lewo dla gracza leworęcznego) i leci dalej prosto w tym kierunku. Push jest przeciwieństwem pull.
zobacz na rysunku …

 

Putt
Lekkie uderzenie wykonywane na greenie w celu umieszczenia piłki w dołku¹.

 

Roll²
Dystans, który pokonuje piłka (odbijając się albo tocząc) od punktu, w którym po raz pierwszy uderza w ziemię do miejsca spoczynku. Całkowita długość uderzenia jest sumą carry i roll.
zobacz na rysunku …

 

Sidespin
Rotacja piłki golfowej w locie wokół osi pionowej powodująca boczne zakrzywienie toru jej lotu.
zobacz na rysunku …

 

Slice
Najczęściej jest to źle wykonane uderzenie, w którym piłka widocznie skręca w stronę inside-to-out, tzn. z lewej do prawej dla gracza praworęcznego i z prawej do lewej dla gracza leworęcznego. Slice może być też wywołany specjalnie przez nadanie piłce bocznej rotacji (sidespin) zgodnej z ruchem wskazówek zegara. Slice jest przeciwieństwem hook i ma podobny kształt do uderzenia fade, ale silniej od niego skręca.
zobacz na rysunku …

 

Spin
Rotacja piłki golfowej w locie wokół wypadkowej osi obrotu (poziomej, pionowej lub skośnej).

 

Shank
Niedokładne uderzenie, w którym piłka nie jest czysto uderzona licem główki. Najczęściej w takiej sytuacji piłka ma kontakt z hosel i w rezultacie leci ona pod ostrym kątem w prawo dla praworęcznych graczy albo w lewo dla leworęcznych graczy. Zazwyczaj ląduje przy tym stosunkowo blisko. Inna nazwa: hosel rocket.
zobacz na rysunku …

 

Tee Off
Pierwsze uderzenie (tee shot) rozpoczynające rundę golfa.

 

Tee Shot
Pierwsze uderzenie na dołku² wykonywane z teeing ground. Do tee shotu można użyć dowolnego kija.

 

Trajektoria (Trajectory)
Kształt (wysokość i kąt) lotu piłki po uderzeniu.

 

Up and down
Sytuacja, kiedy gracz dwoma uderzeniami umieszcza w dołku¹ piłkę leżącą poza greenem. Pierwsze uderzenie (pitch, chip albo bunker shot) wrzuca piłkę na (up) green, a drugie wrzuca piłkę do (down) dołka¹.

 

Whiff patrz Air shot

 

 

 

powrót do: Strona Główna

aktualizacja: kwiecień 2020