Sky Shot

« Back to Glossary Index

Sky shot:

Sky shot to uderzenie piłki golfowej, gdy piłka jest trafiona górną krawędzią główki kija. Piłka jest wówczas wystrzeliwana bardzo wysoko w powietrze. Takie uderzenia zwykle zdarzają się, gdy piłka jest grana z obszaru tee i jest ustawiona zbyt wysoko na kołeczku tee. Inna nazwa: Gagarin.

sky shot uderzenie piłki w golfie