MOI Główki

« Back to Glossary Index

MOI główki:

MOI główki to wartość momentu bezwładności główki kija golfowego wokół jej środka ciężkości. Jest to jedna z właściwości określonego typu główki związana z jej „wybaczalnością” (forgiveness). Większy MOI główki sprawia, że ma ona mniejszą tendencję do skręcania przy niecentralnych uderzeniach, co przekłada się na mniejszą stratę w długości lotu piłki.