Karta Wyników

« Back to Glossary Index

Karta wyników:

Karta wyników (ang. scorecard) to formularz na którym zapisywane są wyniki uzyskane podczas rundy golfa. Umożliwia identyfikację graczy oraz podaje długość, par i wartość indeksu dla poszczególnych dołków.

 

Karta wyników scorecard binowo golf

Następny