Sandbagger

« Back to Glossary Index

Sandbagger:

Sandbagger to angielski odpowiednik terminu hodowca handicapu czyli golfisty, który niezgodnie z Regułami, utrzymuje sztucznie wysoki handicap. Celem takiego działania jest uzyskiwanie lepszych wyników netto w turniejach handicapowych.