Dropping Zone

« Back to Glossary Index

Dropping Zone:

Dropping Zone (Drop Zone) to angielski odpowiednik terminu Strefa Dropowania tzn. specjalnego miejsca na polu golfowym przeznaczonego do upuszczania (drop) piłki w przypadku, kiedy postępowanie zgodne z innymi Regułami jest niewykonalne lub niepraktyczne. Czasami oznaczana akronimem DZ.

więcej o Strefie Dropowania jest tutaj