Scorecard

« Back to Glossary Index

Scorecard:

Scorecard to angielski odpowiednik terminu karta wyników, czyli formularza na którym zapisywane są wyniki uzyskane podczas rundy golfa. Umożliwia identyfikację graczy oraz podaje długość, par i wartość indeksu dla poszczególnych dołków.

 

Karta wyników scorecard binowo golf