Jednostki ciśnienia

Kalkulator przelicza jednostki ciśnienia.

W zależności od źródła, ciśnienie atmosferyczne w prognozach pogody jest podawane w różnych jednostkach:

 • hektopaskalach,
 • milibarach lub
 • milimetrach słupa rtęci.

  Kalkulator przelicza jednostki stosowane w meteorologii oraz inne jednostki używane w obliczeniach technicznych, takie jak: atmosfery fizyczne i techniczne, paskale (Pa), bary (bar), funty na cal kwadratowy (psi) i kilogramy-siła na metr kwadratowy (kG/m²).

     przeliczanie konwersja jednostki ciśnienia mbar hPa psi

   

  Ścieżka menu:

  aktualizacja: marzec 2022