Obszar Tee

« Back to Glossary Index

Obszar tee:

Obszar tee (ang. Teeing Area, Teeing Ground) to miejsce z którego gracz wykonuje pierwsze uderzenie na każdym dołku. Jest to prostokąt o długości dwóch kijów golfowych, którego przednią krawędź wyznaczają zewnętrzne krawędzie tee markerów. Obszar tee jest jednym z pięciu obszarów pola golfowego zdefiniowanych w Regułach Gry w Golfa.

obszar tee tee box znacznik tee marker

więcej o Tee boxach jest tutaj