Moment Bezwładności

« Back to Glossary Index

Moment bezwładności (MOI):

Moment bezwładności (ang. moment of inertia, MOI) to fizyczna wartość oporu obiektu przy wprawianiu go w ruch obrotowy wokół zadanej osi obrotu. Większa wartość MOI wymaga użycia większej siły do wprawienia obiektu w ruch obrotowy.

Poprzedni