Sportowy Zapis Brydża – Milton

Kalkulator wyniku brydża poniżej pozwala na szybkie obliczenie punktów IMP (International Match Points) z jednego rozdania w zapisie MILTON.

Zapis MILTONowy minimalizuje wpływ korzyści wynikający z siły posiadanych kart i premiuje optymalne wykorzystanie aktualnego układu kart w rozgrywkach towarzyskich.

Wyniki uzyskiwane w brydżu przy tradycyjnym zapisie robrowym zależą w dużym stopniu od siły posiadanych kart. W brydżu rekreacyjnym możliwy jest także sposób zapisywania wyników oparty o notację sportową. Zasadniczo wymaga ona porównania uzyskanego wyniku z wynikami przy innym stoliku, ale przy braku innych grających par można sobie poradzić wykorzystując tabelę wskazującą liczbę punktów, które są oczekiwane dla określonej siły rąk.

 

Zapis MILTON

Poszczególne rozdania są rozgrywane przy z góry ustalonych założeniach:

  • obie strony przed partią
  • jedna strona przed, a druga po partii
  • druga strona po, a pierwsza przed partią
  • obie strony po partii

Zapis każdego rozdania jest obliczany według standardowej notacji brydża sportowego. Uzyskany wynik jest porównywany z tabelą podająca średnią liczbę punktów uzyskiwaną przy określonej sile rąk. Różnica pomiędzy punktami uzyskanymi w rozdaniu a punktami, które „powinno się uzyskać” przy tej sile przeliczana jest na punkty IMP .

Tabele:

są załączone na dole strony pod kalkulatorem.

  

Zapis rozdania w brydżu – punkty obliczane według notacji brydża sportowego

Zapis sportowy brydża, punktacja bridge

 

Punkty oczekiwane przy danej sile rąk w rozdaniu przy zapisie MILTON

Punkty P.C. (suma na obu rękach): As=4, Król=3, Dama=2, Walet=1

Punkty oczekiwane przy sile rąk, brydż sportowy milton

 

Konwersja punktów uzyskanych w rozdaniu na IMPy

Przeliczanie punktów brydża na IMP, zapis milton i zapis chicago

 

Inne kalkulatory i konwertery jednostek miary są dostępne poprzez menu główne lub listę kalkulatorów po prawej.

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: kwiecień 2023