Środek Ciężkości

« Back to Glossary Index

Środek ciężkości:

Środek ciężkości (ang. center of gravity) to punkt w kiju golfowym, szafce lub główce kija, w którym przecinają się wszystkie osie równowagi. Jest to pojęcie fizyczne oznaczające punkt przyłożenia wypadkowej sił ciężkości działających na przedmiot w dowolnym ich położeniu w przestrzeni. Inna nazwa: środek masy (ang. center of mass).

szaft środek ciężkości, punkt równowagi, balance point

kij golfowy środek ciężkości, balance point,

Poprzedni

Następny