Statystyczne Warunki Gry

« Back to Glossary Index

Statystyczne Warunki Gry:

Statystyczne Warunki Gry (ang. Playing Conditions Calculation, PCC) to przeliczenie zgłoszonych wyników, które statystycznie wskazuje, czy warunki na polu różnią się od przeciętnych warunków gry i czy wpływają one istotnie na wyniki uzyskiwane tego dnia przez graczy. Jeśli wartość PCC jest różna od zera, to jest ona uwzględniana podczas obliczeń Nadwyżki Handicapowej.

Poprzedni