Wynik Karny

« Back to Glossary Index

Wynik karny:

Wynik karny jest dodawany do historii wyników gracza, jeśli Komisja Handicapowa stwierdzi, że gracz nie zgłosił uzyskanego wyniku i nie było uzasadnionego powodu, aby nie ukończył rozpoczętej rundy. Komisja może zadecydować o odpowiednim wyniku karnym w oparciu o intencje zawodnika, który nie zgłosił wyniku.