Sędzia

« Back to Glossary Index

Sędzia:

Sędzia (ang. Referee) to osoba powołana przez Komitet Turniejowy do podejmowania decyzji w kwestii faktów i stosowania Reguł podczas turnieju golfowego. Sędzia w golfie to nie to samo co marker.

Następny