Back Weighting

« Back to Glossary Index

Back weighting:

Back weighting to proces dopasowywania kija golfowego polegający na dodatkowym obciążenia tyłu główki w celu przesunięcia jej środka ciężkości do tyłu, dalej od lica.