Handicap początkowy

W celu otrzymania swojego pierwszego Handicapu WHS (Handicap początkowy) gracz w Europie kontynentalnej musi zgłosić co najmniej jeden wynik rundy uzyskany na 18 lub na 9 dołkach. Na innych kontynentach i na wyspach brytyjskich potrzebne są minimum 3 wyniki 18 dołkowe lub 6 wyników 9 dołkowych.

Sposób obliczania Handicapu początkowego zależy od liczby zgłaszanych wyników i jest pokazany w poniższej tabeli.

Handicap początkowy whs, obliczanie handicapu początkowego

Do celów handicapowych liczba uderzeń na dołkach jest korygowana (patrz Skorygowany Wynik Brutto). Dla początkującego gracza (bez przydzielonego handicapu) na każdym rozegranym dołku liczba uderzeń jest ograniczana do wartości par+5 (maksymalny wynik dołka). Otrzymuje on zatem 3 uderzenia handicapowe na każdym dołku. Łącznie są to 54 uderzenia handicapowe w rundzie 18 dołkowej i 27 uderzeń w rundzie 9 dołkowej.

Tak uzyskane Skorygowane Wyniki Brutto są przeliczane na Nadwyżki Handicapowe i zapisywane w historii wyników gracza. Wartości Nadwyżek Handicapowych są podawane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Handicap początkowy jest obliczany poniżej na podstawie zgłoszonych Nadwyżek Handicapowych. Jego maksymalna wartość wynosi 54,0. Takie ograniczenie wynika bezpośrednio z wymagań Reguł Handicapowych.

 Zobacz też:

Pełna, uniwersalna karta wyników (scorecard)

obliczająca Nadwyżkę Handicapową w rundzie do określenia Handicapu Początkowego.

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: wrzesień 2022