Historia Wyników

« Back to Glossary Index

Historia wyników:

Historia wyników gracza (ang. player’s scoring record) to rejestr zgłoszonych wyników gracza zapisanych w kolejności chronologicznej. Zawiera zgłoszone Nadwyżki Handicapowe, bieżącą wartość Handicapu, obliczony Handicap Minimalny, informacje o rozegranych rundach (data, pole, tee) oraz ewentualne poprawki i korekty.

Poprzedni