Planowanie MOI

W trakcie dopasowywania zestawu kijów lub dodawania nowego kija do istniejącego zestawu przydatne jest oszacowanie wartości MOI kija przed jego montażem. Pozwala to na prawidłowe zaplanowanie i dobranie odpowiednich części (components) do projektowanego kija.

Kalkulator poniżej oblicza z dobrym przybliżeniem wartość MOI całego kija na podstawie parametrów części użytych do jego budowy. Obliczenia oparte są o kilka podstawowych danych: masa główki, projektowana długość kija, masa gripu oraz masa i długość surowego (nieprzyciętego) szaftu.

Niektóre pola zawierają już wstępnie wprowadzone dane. Te wartości mogą być zmienione, jeśli rozważane jest użycie ciężkiej ferruli lub adaptera (do regulacji kąta lie główki) albo główki z przelotowym otworem szaftu (bore-through). W większości przypadków różnica wyników obliczeń nie przekracza 3 kg*cal² (jednego punktu), ale nie jest tak zawsze.

Wpływ sposobu przycinania końców szaftu (tip trimming) jest nieistotny i może być pominięty.

Rysunek na dole strony pokazuje jak zmierzyć BBGM.

 

 

UWAGA:

Należy pamiętać, że z uwagi na wiele czynników wpływających na dokładną wartość MOI kija golfowego, wynik obliczeń kalkulatora jest tylko dobrym przybliżeniem. MOI zależy od rozkładu masy wzdłuż szaftu, położenia środka ciężkości główki, kąta lie główki, masy żywicy użytej do klejenia główki itp. Zalecany jest zatem pomiar wartości MOI kija po montażu i wprowadzenie ewentualnej korekty. Bardzo pomocne są pomiary kija zmontowanego prowizorycznie (tymczasowo).

 

Szczegóły hosel

 

 

powrót do: Kij golfowy
powrót do: Moment bezwładności

aktualizacja: styczeń 2018