Handicap Gry

« Back to Glossary Index

Handicap Gry:

Handicap Gry w golfie to liczba uderzeń handicapowych, które otrzymuje gracz w turnieju handicapowym. Jest to Handicap Pola skorygowany przy użyciu wskaźnika procentowego określonego przez Komitet Turniejowy. Wyrażany jako liczba całkowita.

więcej o Handicapie Gry jest tutaj