Handicap

System handicapowy jest jednym z czynników, które sprawiają, że golf jest bardzo popularną i sprawiedliwą dyscypliną sportu. Handicap wyrównuje szanse na wygraną i umożliwia golfistom o różnych możliwościach i umiejętnościach współzawodnictwo na równych i sprawiedliwych zasadach.
Punktacja handicapowa (netto) jest rzadko spotykana w innych dyscyplinach sportu.

 

Co to jest handicap? – definicje

Handicap” jest terminem stosowanym do określenia poziomu umiejętności golfisty. Dla początkujących graczy pojęcie to może być trochę niejasne, ale na szczęście jest kilka definicji opisujących handicap, a jednoznaczne reguły pozwalają na łatwe obliczanie jego wartości.

  • Według USGA (United States Golf Association), handicap na polu „oznacza liczbę uderzeń handicapowych, które gracz otrzymuje grając na określonym polu z określonego zestawu tee, w celu wyrównania możliwości gracza do poziomu gracza scratch / zero-handicap (gracza zawodowego)”.
  • USGTF (United States Golf Teachers Federation) definiuje handicap jako „miarę bieżących możliwości gracza w trakcie pełnej rundy golfa wyrażoną w postaci liczby. Niższa liczba oznacza lepszego golfistę”.
  • WHS (World Handicap System) definiuje handicap jako „miarę wykazywanych umiejętności gracza obliczaną dla gry na polu golfowym o przeciętnej trudności, tzn. polu o współczynniku Slope Rating równym 113”.
  • Najprościej mówiąc: „handicap gracza wskazuje, na ile uderzeń powyżej lub poniżej normy (par) jest on w stanie zagrać 18-dołkową rundę golfa”.

 

System WHS

Do 2019 roku sześć różnych organizacji na świecie stosowało sześć różnych systemów handicapowych.

Handicap i Reguły Handicapowe WHS po polsku

W latach 2020-2021 wszystkie te systemy zostały zastąpione przez jeden zunifikowany World Handicap System (WHS) opisany w Regułach Handicapowych.

Więcej informacji na temat systemu WHS jest tu …

Wiele Związków Narodowych przetłumaczyło Reguły Handicapowe na własne języki i wydało je w wersji dostosowanej do zasad ustalonych na ich terytorium. Poniżej przedstawiono kilka przykładów pobranych z oficjalnych stron internetowych związków i organizacji golfowych.

W 2024 roku została wydana aktualizacja Reguł Handicapowych. Niektóre Związki Krajowe opublikowały już nowe teksy Reguł (oznaczone dopiskiem 2024), a niektóre wciąż udostępniają wersję z roku 2020 (oznaczone dopiskiem 2020).

Ścieżka menu:

aktualizacja: marzec 2024