Teren w naprawie

Teren w naprawie – definicja

Teren w naprawie (ang. Ground Under RepairGUR) to termin stosowany do obszaru na polu golfowym uznanego za niezdatny do gry. Tak jak sugeruje jego nazwa, jest to teren, który jest uszkodzony i / lub naprawiany przez pracowników pola. W Regułach Gry w Golfa jest traktowany jako część nienormalnych warunków na polu.

Ogólnie rzecz biorąc, nienormalne warunki na polu oznaczają każdy obszar na polu, który jest w stanie nienadającym się do gry. Taki zły stan pola może być potraktowany jako wykraczający poza normalne wyzwania związane z grą w golfa. Wówczas nieuzasadnione jest wymaganie od gracza, aby uderzał piłkę z tego konkretnego obszaru. Oprócz GUR, nienormalne warunki na polu obejmują również nory zwierzęce, utrudnienia nieruchome i tymczasową wodę.

 

Kiedy dozwolone jest uwolnienie z GUR?

Uwolnienie dozwolone jest jeśli piłka jest w dowolnym miejscu na polu (nie poza granicami pola) i nie jest w obszarze kary.

Gdy GUR wpływa na wykonanie uderzenia przez gracza, zawsze ma on dwie możliwości: zagrać piłką tak, jak leży lub też skorzystać z uwolnienia bez kary (w najbliższym miejscu uwolnienia lub w wyznaczonej strefie dropowania).

Gracz ma możliwość uderzenia piłki z GUR tak jak leży, jeśli ten obszar nie został oznaczony lub opisany w Regułach Lokalnych jako strefa zabronionej gry.

Uwolnienie jest dozwolone, jeśli istnieje jakikolwiek wpływ GUR na gracza, tzn.:

  • piłka dotyka, znajduje się wewnątrz lub na terenie w naprawie
  • GUR fizycznie przeszkadza w ustawieniu gracza lub zakłóca obszar zamierzonego zamachu, lub
  • gdy piłka jest na putting greenie GUR (wyznaczony na putting greenie lub poza nim) zakłóca linię gry

 

Oznakowanie terenu w naprawie

Krawędź terenu w naprawie powinna być oznaczona palikami, linami, liniami namalowanymi na ziemi lub obiektami na polu. W Regułach gry w golfa nie ma określonego koloru słupków ani linii, które mają być używane do oznaczania GUR. Jednakże najczęściej używane są niebieskie paliki i/lub białe albo niebieskie linie. Sposób oznaczenia terenu w naprawie powinien być opisany w regułach lokalnych.

teren w naprawie GUR niebieskie paliki

 

Należy pamiętać, że istnieją również przypadki GUR, które mogą nie być specjalnie oznaczone. Są one terenem w naprawie nawet jeśli nie są w żaden sposób wyznaczone. Są to:

  • wszelkie dziury w ziemi wykopane przez pracowników pola,
  • materiał zebrany do usunięcia przez pracowników pola, w tym ścięta trawa i liście, oraz
  • każde siedlisko zwierząt (np. ptasie gniazdo), które może zostać uszkodzone przy uderzaniu piłki lub przez ustawienie gracza

Kiedy GUR jest oznaczony palikami, to jego granica jest wyznaczona przez linie proste łączące zewnętrzne punkty palików na poziomie gruntu, a paliki znajdują się wewnątrz GUR.

Kiedy GUR jest oznaczony przez namalowaną linię na ziemi, to jego granica jest wyznaczana przez zewnętrzną krawędź linii, a sama linia jest wewnątrz GUR. W takim przypadku paliki pokazują tylko, gdzie znajduje się GUR, ale nie mają innego znaczenia.

Na rysunku poniżej granica terenu w naprawie jest zaznaczona czarną linią przerywaną.

teren w naprawie - GUR

 

Granice terenu w naprawie mogą być również określane przez obiekty fizyczne na polu (np. ogrodzenie ochronne). Są one wtedy zdefiniowane i opisane w regułach lokalnych.

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: kwiecień 2021