Pole golfowe

W aspekcie istoty gry pole golfowe jest zestawem określonej liczby dołków. Standardowe, „pełnowymiarowe” pole składa się z 18 dołków. Często podzielone jest na dwie połowy po 9 dołków każda.

Popularne są także krótsze pola zawierające tylko 9 dołków. Można na nich rozgrywać rundy 18 dołkowe poprzez dwukrotne granie dziewiątek – z tych samych albo innych tee.

Gdzieniegdzie można znaleźć pola z 27 dołkami, które składają się z trzech części po 9 dołków. Golfiści mogą tam rozegrać trzy różne rundy 18-dołkowe:
– na dołkach od 1 do 18,
– dołkach od 10 do 27 lub
– dołkach od 19 do 27 plus od 1 do 9.

Rzadziej spotykane są pola z inną liczbą dołków (12 lub 6).

 

pole golfowe - układ dołków
Układ dołków na polu golfowym

 

Pole golfowe (i każdy dołek) składa się z pięciu obszarów: obszar tee, obszar kary, bunkier, green i całej reszty terenu określanej jako obszar główny. Poszczególne obszary zostały przedstawione dokładniej w zakładce opisującej dołek.

 

Parametry opisujące pole golfowe

Najważniejsze parametry pola golfowego to:
par pola – suma wartości par wszystkich dołków,
– długość pola – suma długości wszystkich dołków mierzonych od tee do środka greenów,
Course Rating i Slope Rating – liczby wskazujące trudność gry.

Typowy par 18-dołkowego, pełnowymiarowego pola mieści się pomiędzy 68 i 74 (najczęściej 72, 71 lub 70).

Najczęściej całkowita długość pola 18 dołkowego wynosi od 4500 do 6800 metrów (5000 do 7500 jardów). Naturalnie całkowita długość zależy od zestawu tee wybranego do rozegrania rundy. Zgodnie z Regułami Handicapowymi zdecydowanie zaleca się unikanie „jakiegokolwiek powiązania nazwy i wyglądu tee z płcią lub wiekiem”.
Zalecenia dotyczące wyboru odpowiedniego zestawu tee dla gracza znajdują się w zakładce Optymalna długość pola.
Konwerter przeliczający brytyjskie jednostki długości na metryczne i odwrotnie jest dostępny tu: Jednostki długości.

Trudność gry na polu z poszczególnych tee jest określona za pomocą współczynników Course Rating i Slope Rating. Wartości tych współczynników są określane podczas procedury kalibracji pola. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w zakładce Kalibracja.

 

Zwykle pole golfowe posiada również obszary treningowe przeznaczone do ćwiczeń i rozgrzewki przed rundą:
– driving range
green treningowy
– treningowy bunkier, chipping green itp.

 

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: sierpień 2021