Korygowanie Swingweight

Wartość swingweight zmontowanego kija golfowego może być zmieniana na kilka sposobów. Można to wykonać przez zwiększanie (lub zmniejszanie):

  • masy (ciężaru) główki kija
  • całkowitej długości kija

Zazwyczaj masa główki jest zwiększana poprzez naklejanie taśmy ołowianej na tyle główki lub dookoła hosel albo poprzez dodanie obciążenia (ołowianego lub wolframowego) wewnątrz tipu szaftu. Zmniejszanie masy główki jest trochę trudniejsze i może być uzyskane przez nawiercanie tyłu główki albo nawiercanie dna otworu w hosel.

Znana reguła ogólna określa przybliżone zależności między wartością swingweight a parametrami części kija:

  • 2 dodatkowe gramy masy główki zwiększają swingweight o 1 punkt
  • 1 dodatkowy cal długości kija zwiększa swingweight o 6 punktów

W rzeczywistości dokładne wartości zależą od masy i wymiarów poszczególnych części kija. Kalkulator poniżej oblicza z większą dokładnością  zmianę swingweight po wprowadzeniu korekt masy i długości.

 Uwaga:

Z arytmetycznego punktu widzenia wartość swingweight może być także dopasowana poprzez zmianę masy gripu (5 gramów redukuje swingweight o jeden punkt). W praktyce takie działanie ma bardzo mały wpływ na moment bezwłądności kija, nie jest to więc dobry sposób na dopasowanie swingweight i nie jest uwzględniony w kalkulatorze.

Korekta / zmiana Swingweight kija golfowego - długość kija

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: październik 2021