Planowanie swingweight

W trakcie dobierania lub budowy kijów do zestawu niezbędne jest oszacowanie wartości swingweight przed montażem kija. Pozwala to na prawidłowe zaplanowanie i dobranie odpowiednich części (components) do projektowanego kija.

Kalkulator poniżej oblicza z dobrym przybliżeniem wartość swingweight kija na podstawie parametrów części użytych do jego budowy. Obliczenia oparte są o kilka podstawowych danych: masa główki, projektowana długość kija, masa gripu oraz masa i długość surowego (nieprzyciętego) szaftu.

Niektóre pola zawierają już wstępnie wprowadzone dane. Te wartości mogą być zmienione, jeśli rozważane jest użycie ciężkiej ferruli lub adaptera (do regulacji kąta lie główki), główki z przelotowym otworem szaftu (bore-through) albo więcej warstw taśmy klejącej grip. W większości przypadków różnica wyników obliczeń nie przekracza jednego punktu Swingweight, ale nie jest tak zawsze.

Wpływ sposobu przycinania końców szaftu (tip trimming) jest nieistotny i może być pominięty.

Rysunek na dole strony pokazuje jak zmierzyć BBGM.

 

 

UWAGA:

Proszę pamiętać, że z uwagi na wiele czynników wpływających na dokładną wartość swingweight kija golfowego, wynik obliczeń kalkulatora jest tylko dobrym przybliżeniem. Swingweight zależy od rozkładu masy wzdłuż szaftu, położenia środka ciężkości główki, kąta lie główki, masy żywicy użytej do klejenia główki itp. Zalecany jest zatem pomiar wartości swingweight kija po montażu i wprowadzenie ewentualnej korekty. Bardzo pomocne są pomiary kija zmontowanego prowizorycznie (tymczasowo).

 

Szczegóły hosel

 

 

powrót do: Kij golfowy
powrót do: Swingweight

aktualizacja: styczeń 2018