Znaczniki odległości

Znaczniki odległości są umieszczane praktycznie na wszystkich polach golfowych. Aktualnie większość golfistów niezawodowych posługuje się własnymi urządzeniami do pomiaru odległości, takimi jak aplikacje GPS i dalmierze laserowe. Mimo to pola golfowe trzymają się tradycji i nie rezygnują z podawania informacji na temat odległości do dołka.

Najczęściej do podawania informacji o odległościach stosowane są:

  • paliki / słupki dystansowe z odpowiednim kolorem lub znakiem umieszczane na skraju fairway’a
  • kolorowe znaczniki wkopywane na fairway’u
  • tabliczki z podaną odległością montowane na tryskaczach
  • znaczniki fairway’owe
  • tablice informacyjne przy tee
  • grafiki w materiałach typu „birdie book

Przed skorzystaniem z takich informacji zawsze należy upewnić się w Regułach Lokalnych:

  • w jakich jednostkach podawane są odległości (metry czy jardy)
  • do którego punktu podawane są odległości (początek czy środek greenu)

 

Znaczniki w postaci palików dystansowych

Paliki umieszczane są na skraju fairway’a. Wskazują najczęściej odległości 100, 150 i 200 metrów lub jardów od greenu. Czasami spotykane są paliki wskazujące 50 lub 250 jednostek. Nie ma żadnego uniwersalnego sposobu ani wzoru oznaczania poszczególnych odległości. Na różnych polach paliki oznaczające odległości mają swój charakterystyczny układ kolorów, pasków lub napisów. Sposób oznaczenia, stosowane jednostki odległości i punkt docelowy opisane są Regułach Lokalnych. Przykłady różnych palików dystansowych pokazano poniżej.

znaczniki markery dystansowe paliki odległości od greenu

 

Znaczniki na tryskaczach

Dokładne odległości do greenu podawane są na tabliczkach przymocowanych do główek tryskaczy na fairway’u. Stosowane jednostki odległości i punkt docelowy są takie same jak w przypadku palików dystansowych. Przykład takiej informacji pokazano poniżej.

znaczniki dystansowe odległości od greenu tabliczka na tryskaczu zraszaczu sprinkler

 

Znaczniki (markery) fairway’owe

Znaczniki fairway’owe służą przede wszystkim do wskazywania kierunku gry w przypadkach, kiedy gracz nie widzi miejsca lądowania piłki na fairway’u lub greenie. Dodatkowo mogą one wskazywać odległość od greenu. Najczęściej jest to 100, 150 lub 200 metrów lub jardów. Jeśli te znaczniki służą do pokazywania odległości, to informacja o tym jest zawarta w Regułach Lokalnych.

Znaczniki fairway'owe fairway markers kierunek gry odległość

 

Tablice informacyjne przy obszarach tee

Tablice informują zazwyczaj tylko ogólnie o ukształtowaniu i całkowitej długości dołka. Jednak na niektórych polach informacje są dokładniejsze i zawierają także odległości do różnych punktów dołka. Przykłady różnych tablic pokazano na zdjęciach poniżej.

odległości opis dołka tablica informacyjna

 

Birdie book

Większość pól golfowych publikuje materiały typu „birdie book”. Są one dostępne w wersji drukowanej i/lub na stronach internetowych pola. Materiały te zawierają najdokładniejsze informacje o wszelkich odległościach na wszystkich dołkach. Grafika poniżej pokazuje wygląd i dane dołka na przykładzie wydrukowanego birdie book pola Alhaurin w Hiszpanii.

odległości od greenu birdie book

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: listopad 2021