Format Stableford

Stableford i Modified Stableford są systemami liczenia wyników w rundach stroke play, gdzie o wyniku decyduje liczba uderzeń wykonanych na poszczególnych dołkach. Punkty Stableford są przyznawane poprzez porównanie liczby uderzeń z wartością par dołka według poniższej tabeli:

punktacja punkty stableford ,punkty par bogey , par/bogey

Tabela pokazuje porównanie punktów zdobywanych w formacie Stableford z punktacją Par/Bogey.

Punkty Stableford można obliczać w odniesieniu do wartości par netto lub wartości par brutto. W rywalizacji handicapowej (netto) gracze muszą znać i odpowiednio przydzielić swoje uderzenia handicapowe do poszczególnych dołków. Więcej informacji o przydzielaniu uderzeń handicapowych do poszczególnych dołków znajduje się w zakładce Wynik Netto.

Wygrywa strona z największą liczbą punktów uzyskaną na wszystkich dołkach.

Punktacja Stableford umożliwia zachowanie szans gracza na dobry wynik nawet po bardzo źle zagranym dołku oraz pozwala na przyspieszenie gry, ponieważ gracz na takim dołku może po prostu podnieść piłkę i przejść na następne tee.

Na następnej stronie znajduje się kalkulator Wyniku Stroke Play / punktów Stableford na dołku.

Zobacz też:

Pełna, uniwersalna karta wyników – scorecard
(z punktami Stableford)

obliczająca wynik Stroke Play netto i punkty Stableford całej rundy golfa.

Ścieżka menu:

aktualizacja: grudzień 2023