Bunkier

Definicja określenia bunkier

Bunkier (ang. bunker) to jeden z pięciu obszarów pola zdefiniowanych w Regułach Gry w Golfa. Oficjalna definicja mówi, że bunkier to „specjalnie przygotowany obszar piasku, który zwykle jest wgłębiony i z którego usunięto darń lub ziemię.” Takie zagłębienia mogą być wypełnione piaskiem lub podobnym materiałem o bardzo drobnych cząstkach albo mieszanką piasku i ziemi.

Bunkry mogą znajdować się w dowolnym miejscu na dołku. Najczęściej są zlokalizowane:

  • obok fairwayów i na fairwayach (ang. fairway bunkers) oraz
  • w pobliżu green’ów (ang. greenside bunkers).

 

Nie ma formalnych ograniczeń co do ich wielkości lub głębokości.

Przykłady bunkrów pokazano na ilustracjach poniżej.

bunkier przy greenie

bunkier fairwayowy

 

Bunkry Waste

Na polu występują również obszary podobne do bunkrów, zwane „waste bunkers” lub „obszarami waste”. Mogą być wypełnione podobnym materiałem i mają podobny kształt do standardowych bunkrów. Nie są jednak specjalnie przygotowane, zwykle nie są utrzymywane (pielęgnowane) i nie mają grabi. Obszary waste bunkrów w rozumieniu Reguł Gry w Golfa nie są bunkrami ani obszarami kary. Stanowią część obszaru głównego i tak powinny być traktowane.

Pola golfowe mają prawo zadeklarować dowolny obszar z piaskiem jako część obszaru głównego (nie bunkier). Mogą również zadeklarować nieprzygotowany obszar piasku jako bunkier. Takie decyzje są zawsze zawarte i opisane w regułach lokalnych.

 

Kiedy piłka jest w bunkrze?

Piłka jest w bunkrze, kiedy jakakolwiek jej część dotyka piasku na ziemi wewnątrz krawędzi bunkra lub piłka znajduje się w obrębie bunkra.

Brzeg, ściana lub czoło przy krawędzi przygotowanego obszaru z ziemi, trawy, ułożonej w stos darni lub sztucznych materiałów nie jest częścią bunkra.

bunkier na polu golfowym - granica

 

Kiedy piłka leży na granicy między obszarem kary a bunkrem, to piłka znajduje się w obszarze kary jeżeli „jakakolwiek jej część leży na ziemi lub dotyka ziemi lub czegokolwiek innego w obrębie obszaru kary, znajduje się powyżej granicy lub dowolnej innej części obszaru kary ”. Jeżeli piłka nie dotyka lub nie leży w obszarze kary, to znajduje się w bunkrze.

Na rysunku poniżej granica pomiędzy bunkrem a obszarem kary jest zaznaczona czarną linią przerywaną.

granica bunkra i obszaru kary

 

Więcej informacji o sposobach postępowania przy piłce na ścianie bunkra można znaleźć w materiale Michała Kopczewskiego tutaj: Pigułka nr 11 – Ściana bunkra.

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: marzec 2021