Blade

« Back to Glossary Index

Blade:

Blade jest określeniem, które ma trzy znaczenia w odniesieniu do kijów golfowych. Jest to:

  1. Typ puttera w którym tył główki jest blisko lica i jest do niego równoległy,
    albo
  2. Typ główki kija iron z jednolitym, stosunkowo gładkim tyłem główki oraz równomiernym rozłożeniem ciężaru całej główki. Przeznaczony zasadniczo dla doświadczonych graczy z uwagi na małą wybaczalność, ale jednocześnie duże możliwości kształtowania trajektorii lotu piłki. Główki blade są zwykle cieńsze od klasycznych główek muscle back, ale czasami są nazywane muscle back,
    albo
  3. Żargonowa nazwa lica główki kija golfowego,
    albo
  4. Inna nazwa uderzenia thin shot.

putter blade mallet

Blade, muscle back, cavity back