Kompensacja długości kija masą główki

Jeśli w wyniku dopasowania długości kija długość kija zmienia się o więcej niż 2,5 cm (1 cal), to w rezultacie następuje odczuwalna zmiana wartości swingweight i momentu bezwładności (MOI) kija. Efekt ten można częściowo skompensować odpowiednią korektą kąta lie. Niestety w niektórych przypadkach całkowita kompensacja może okazać się niemożliwa.

Popularna zgrubna reguła empiryczna wskazuje, że ¼ cala długości kija można zastąpić zmianą masy główki kija o 3 gramy. Jest to jedynie zasada ogólna, a prawdziwe wartości zależą od długości kija.

Poniższy kalkulator oblicza dokładniej jak zredukować odczuwalne zmiany bezwładności / ciężaru kija spowodowane zmianą jego długości po dopasowywaniu kija do gracza. Kalkulator pokazuje jaką masę trzeba dodać lub ująć od główki kija w celu utrzymania niezmienionych wartości:

przy zadanej zmianie długości kija.

Sposób pomiaru odległości środka ciężkości całego kija od krawędzi gripu jest opisany tutaj i pokazany na rysunku poniżej.

 

długość kija - odległość środka ciężkości od krawędzi gripu (butt)Ścieżka menu:

aktualizacja: wrzesień 2021