Oznaczenia obszarów

Na polu golfowym oznaczenia (markery) pełnią ważną rolę informacyjną. Pokazują one położenie poszczególnych elementów pola. Pomagają także bardzo w grze golfistom, którzy nie znają tego konkretnego pola. Można je podzielić na kilka grup.

 

Oznaczenia obszarów zdefiniowane w Regułach

Reguły Gry w Golfa określają sposób oznaczenia obszarów kary i granic pola. Do tego celu służą kolorowe paliki (kołki) i linie:

oznaczenie markery zółty czerwony obszar kary aut ob

 1. białe paliki i linie – granica pola (aut, OB)
 2. żółte paliki i linie – żółty (poprzeczny) obszar kary
 3. czerwone paliki i linie – czerwony (boczny) obszar kary

 

 

Zakończenie linii granicy pola (stosowane np. przy aucie wewnętrznym) oraz granicy obszaru kary oznaczane jest podwojonymi jednokolorowymi palikami. Styk żółtego (poprzecznego) i czerwonego (bocznego) obszaru kary oznaczane jest dwoma palikami: żółtym i czerwonym.

podwójne paliki oznaczenie końca granicy pola lub obszaru kary

 1. dwa białe paliki – koniec linii granicy pola (aut, OB)
 2. dwa żółte/czerwone paliki – koniec granicy żółtego/czerwonego obszaru kary
 3. żółty i czerwony palik – styk granic żółtego i czerwonego obszaru kary

 

Czasami powyższe kolory palików są nieco modyfikowane w celu dodatkowego zaznaczenia stref zabronionej gry.

oznaczenia markery strefa zabronionej gry

 1. zielone/czarne wierzchołki białego palika – strefa zabronionej gry na granicy pola (aut, OB)
 2. zielone/czarne/czerwone wierzchołki żółtego palika – strefa zabronionej gry z uwolnieniem jak dla żółtego obszaru kary
 3. zielone/czarne wierzchołki czerwonego palika – strefa zabronionej gry z uwolnieniem jak dla czerwonego obszaru kary

 

Zalecane jest, aby odległości między palikami nie przekraczały 30 metrów/jardów tak, aby były łatwo zauważalne dla graczy.
Więcej informacji o tych obszarach znajduje się w odpowiednich zakładkach: Obszar Kary, Aut i Strefa Zabronionej Gry.

 

Oznaczenia stref niezdefiniowane w Regułach

Sposób oznaczenia niektórych obszarów i stref na polu nie jest zdefiniowany dokładnie w Regułach Gry w Golfa. Oznaczane są one w sposób zwyczajowy. W większości przypadków w ten sam sposób na większości pól na świecie. Czasami jednak mogą zdarzyć się odstępstwa charakterystyczne dla niektórych pól. Dokładne oznakowanie i sposób uwolnienia jest zawsze opisane w Regułach Lokalnych.

oznaczenia teren w naprawie i strefa zabronionej gry

 1. niebieskie paliki i niebieskie/białe linie – teren w naprawie (GUR)
 2. zielone paliki lub zielone wierzchołki i białe linie – strefa zabronionej gry położona w Obszarze Głównym.

 

 

Strefa dropowania wyznaczona na stałe jest przeważnie oznaczona białą linią z odpowiednią tablicą. Strefa dropowania wyznaczona doraźnie lub tymczasowo definiowana jest zazwyczaj białą linią z opisem DZ (dropping zone). Czasami stosowany jest niebieski kolor linii/napisów.

oznaczenie strefa dropowania DZ dropping zone

 

 

Więcej informacji o tych strefach znajduje się w zakładkach Teren w naprawie, Strefa Zabronionej Gry i Strefa Dropowania.

 

Znaczniki obszaru tee

Obszar tee jest wyznaczany przy pomocy dwóch ruchomych znaczników tee w odpowiednim kolorze występującym na wszystkich dołkach pola. Dokładna ich lokalizacja może się zmieniać. Muszą one jednak być ustawione nie dalej niż 10 metrów (jardów) od stałego znacznika tee, który jest zamocowany na stałe w podłożu. Stały znacznik tee wyznacza skalibrowany początek dołka i nie może być przesuwany.

znaczniki obszaru tee stałe i ruchome markery tee

 1. ruchome znaczniki / markery tee
 2. stały znacznik /marker tee.

 

 

Więcej informacji o obszarze tee znajduje się w zakładce Obszar Tee.

 

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: listopad 2021