Pomiar Swingweight

Najłatwiejszym i najszybszym sposobem pomiaru swingweight jest gotowa waga “Swingweight Scale” (współczesne wersje pomysłu Roberta Adamsa: https://www.google.com/patents/US1953916).

Swingweight gotowego kija można także zmierzyć przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi: wagi kuchennej i długiej linijki.
Potrzebne do tego są tylko trzy kroki:
– pomiar ciężaru całego kija
– pomiar odległości punktu równowagi (środka ciężkości) całego kija od krawędzi gripu
– wprowadzenie wyników do poniższego kalkulatora

Środek ciężkości kija golfowego

 

 

UWAGI:
  • Wynik obliczeń oparty o prawidłowe pomiary jest dobrym przybliżeniem rzeczywistości, ale wciąż jest to tylko przybliżenie. Ryzyko związane z wykorzystaniem wyników leży po stronie obliczającego.
  • Błąd 3 g masy albo 6 mm (1/4 cala) odległości powoduje błąd wyniku przekraczający jeden „punkt swingweight”. Wymagana dokładność pomiarów to 1 gram i 3 mm (1/8 cala).
  • Obliczona wartość może być mniejsza o 1 punkt od pomiaru wagą „Swingweight Scale”, ponieważ ten kalkulator wykorzystuje odległość środka ciężkości od krawędzi gripu (co jest prawidłowe), a niektóre wagi bazują na odległości od końca gripu, zawyżając rzeczywistą długość kija.
powrót do: Kij golfowy
powrót do: Swingweight

aktualizacja: lipiec 2016