Kalkulator wyniku Match Play

Kalkulator poniżej oblicza wynik Match Play dla dołka rozgrywanego na dowolnym polu.

Do obliczenia wyniku z uwzględnieniem handicapu (wyniku netto), niezbędna jest znajomość wartości Handicapów Gry obu stron, służących do określenia liczby dodatkowych uderzeń (uderzeń handicapowych) dla słabszej strony.

uderzenia handicapowe i handicap w match play

Otwieranie nowego okna z kalkulatorem uderzeń handicapowych w Match Play

 

Aby obliczyć wynik Match Play dołka na dowolnym polu golfowym należy wprowadzić wartość Handicapów Gry oraz danych z karty wyników: indeks dołka (oznaczenie na karcie wyników: SI, HCP lub HDCP) i liczbę uderzeń brutto każdej ze stron.

Jeśli oba Handicapy Gry wynoszą 0 (zero) wyświetlany jest wynik brutto. Przy wprowadzeniu innych wartości wyświetlany jest wynik netto.

 Wynik całej rundy jest sumą wyników uzyskanych na wszystkich dołkach.

Uniwersalny kalkulator match play umożliwiający obliczenie wyniku rundy golfa rozgrywanej na dowolnym polu w formacie Match Play jest dostępny tutaj:

Kalkulator wyniku rundy Match Play

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: wrzesień 2022