Length

« Back to Glossary Index

Length (club length):

Club length to angielski odpowiednik terminu długość kija golfowego, czyli odległość pomiędzy jego końcami mierzona od krawędzi gripu do punktu, w którym przedłużenie szaftu przecina się z powierzchnią podłoża przy normalnym ustawieniu kija do uderzenia (address).

długość kija golfowego

więcej o długości kija  jest tutaj

Następny