Flex

« Back to Glossary Index

Flex:

Flex  to określenie podatności na zginanie (sztywność) szaftu kija golfowego pod wpływem sił działających na niego podczas swingu (zamachu) golfowego. Zazwyczaj oznaczany przy użyciu litery.

więcej o flex / sztywności szaftu jest tutaj

Poprzedni

Następny