Sand Save

« Back to Glossary Index

Sand save (Save):

Sand save (albo save) to sytuacja, kiedy gracz dwoma uderzeniami (up and down) umieszcza w dołku piłkę leżącą w bunkrze przy greenie, niezależnie od wyniku uzyskanego na tym dołku. Stosowany głównie w statystykach dotyczących gry zawodników z bunkra.