Planowanie MOI

W trakcie dopasowywania zestawu kijów lub dodawania nowego kija do istniejącego zestawu przydatne jest oszacowanie wartości MOI kija przed jego ostatecznym montażem. Pozwala to na prawidłowe zaplanowanie i dobranie odpowiednich części (components) do budowy projektowanego kija.

Kalkulator poniżej oblicza z dobrym przybliżeniem wartość MOI całego kija. Obliczenia wykonywane są na podstawie parametrów części użytych do jego budowy. Obliczenia oparte są o kilka podstawowych danych:

  • projektowana długość kija,
  • masa główki,
  • masa gripu oraz
  • długość i masa surowego (nieprzyciętego) szaftu.

Niektóre pola zawierają już wstępnie wprowadzone dane. Te wartości mogą być zmienione, jeśli rozważane jest użycie ciężkiej ferruli lub adaptera (do regulacji kąta lie główki) albo główki z przelotowym otworem szaftu (bore-through). W większości przypadków różnica wyników obliczeń nie przekracza 3 kg*cal² (jednego punktu). Ale nie zawsze tak jest.

Wpływ sposobu przycinania końców szaftu (tip trimming) jest nieistotny i może być pominięty.

Rysunek na dole strony pokazuje jak zmierzyć BBGM.

 UWAGI:

  • Przeliczanie na inne jednostki MOI jest dostępne tutaj.
  • Należy pamiętać, że z uwagi na wiele czynników wpływających na dokładną wartość MOI kija golfowego. Wynik obliczeń kalkulatora jest tylko dobrym przybliżeniem. MOI zależy od rozkładu masy wzdłuż szaftu, położenia środka ciężkości główki, kąta lie główki, masy żywicy użytej do klejenia główki itp. Zalecany jest zatem pomiar wartości MOI kija po montażu i wprowadzenie ewentualnej korekty. Bardzo pomocne są pomiary kija zmontowanego prowizorycznie (tymczasowo).

 

planowanie moi kija golfowego - szczegóły hosel

 

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: październik 2021