Wartość Handicapu

Handicap WHS jest obliczany jako średnia wartość 8 najmniejszych Nadwyżek Handicapowych spośród ostatnich 20 wyników zarejestrowanych w historii wyników gracza.

Jeśli historia wyników obejmuje mniej niż 20 pozycji, to zgodnie z Regułami Handicapowymi liczba uśrednianych wartości Nadwyżek Handicapowych i wartość stosowanej poprawki jest określona w poniższej tabeli.

W obu powyższych przypadkach wynik obliczeń jest zaokrąglany do jednego miejsca po przecinku.

Handicap whs, obliczanie, średnia 8 najlepszych z 20 ostatnich

 Zobacz też:

Pełna, uniwersalna karta wyników (scorecard)

obliczająca Nadwyżkę Handicapową w rundzie do celów handicapowych.

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: wrzesień 2022