Obszar tee

Co to jest obszar tee?

Obszar tee jest punktem startowym każdego dołka na polu golfowym. Jest to obszar, z którego golfiści muszą wykonać swoje pierwsze uderzenie na dołku. Gracze nazywają je czasami nieformalnie „tee boxami” lub po prostu „tee” (tak samo jak nieformalnie kołeczek tee).

Typowe pole golfowe ma wiele obszarów tee na każdym dołku. Są one wyznaczone przez zestawy znaczników tee w różnych kolorach. Najpopularniejsze są znaczniki w kolorach białym, żółtym, niebieskim i czerwonym. Jeśli gracz rozpocznie pierwszy dołek z obszaru wyznaczonego przez wybrany kolor znaczników tee, to gra z obszarów tee tego samego koloru na każdym kolejnym dołku aż do końca rundy.

obszar tee i znaczniki tee

 

Długość pola zależy od koloru znaczników tee wybranych do rozegrania rundy. Więcej informacji na ten temat tutaj: Optymalna długość pola.

 

Obszar tee – znaczniki

Punkty wyznaczające początek dołka dla każdego tee są oznaczone przez stałe znaczniki tee. Nie ma żadnych formalnych wymogów określających ich wygląd. Reguły Handicapowe wymagają tylko, aby były one „spójne pod względem nazwy, koloru i / lub kształtu oraz odróżniły się od znaczników używanych do oznaczenia innych zestawów tee”. W praktyce są to dowolne elementy trwale zamocowane w podłożu i jednoznacznie identyfikujące kolor lub nazwę zestawu tee. Często zawierają też dodatkowe informacje, takie jak numer dołka, jego par, długość i indeks. Przykłady stałych znaczników tee pokazano na ilustracji poniżej.

słały znacznik tee stałe znaczniki odległości marker tee

 

Ruchome znaczniki tee wyznaczają początek obszaru tee dla graczy. Mogą być ustawiane w różnych miejscach na powierzchni poszczególnych tee boxów. Jedynym ograniczeniem jest to, że „początek obszaru tee powinien znajdować się w odległości nie większej niż 10 jardów (10 metrów) przed lub za odpowiadającym mu stałym znacznikiem tee”.

Znaczniki tee mogą mieć różne kształty i rozmiary. Przykłady znaczników tee pokazano na ilustracji poniżej.

Znacznik tee

 

Kiedy piłka jest w obszarze tee?

Dokładne granice obszaru tee są określane przez aktualne usytuowanie jednokolorowego zestawu dwóch znaczników tee. Znaczniki wyznaczają prostokąt o głębokości dwóch długości kija. Można posłużyć się dowolnym kijem, więc w praktyce jest to najdłuższy w torbie driver. Przednia krawędź obszaru jest wyznaczona przez linię łączącą dwa najbardziej wysunięte do przodu (w kierunku gry) punkty obu znaczników tee. Piłka znajduje się w obszarze tee, gdy jakakolwiek część piłki dotyka lub znajduje się nad jakąkolwiek częścią obszaru tee.

Na rysunku poniżej granica obszaru tee jest zaznaczona czarną linią przerywaną.

obszar tee granice

 

Gra z obszaru tee

W obszarze tee golfista może zagrywać piłkę z ziemi lub „unieść” ją nad ziemią – umieszczając ją na kołeczku tee.

Na pierwszym dołku honor (kolejności gry) jest wyznaczany lub losowany (np. rzut monetą lub kołeczkiem tee). Graczowi, który:
– wygrywa dołek w grze match play lub
– ma najniższy wynik brutto na dołku w grze stroke play
przysługuje honor na następnym dołku.
Jeśli dołek był zremisowany w match play albo dwóch lub więcej graczy ma ten sam wynik na dołku w stroke play, zawodnicy grają w takiej samej kolejności, jak na poprzednim dołku.

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: marzec 2021