Extreme Rough

« Back to Glossary Index

Extreme Rough:

Extreme Rough to obszar pola golfowego porośnięty wysoką trawą (niekoszoną lub ścinaną wyżej niż 12 – 15 cm), chwastami, zaroślami i/lub inną roślinnością, gdzie występuje duże prawdopodobieństwo zgubienia piłki.

więcej o Rough jest tutaj