Face Angle

« Back to Glossary Index

Face angle:

Face angle to ustawienie płaszczyzny lica główki kija golfowego w stosunku do linii celowania. Dla praworęcznego golfisty pozycja prostopadła (square face) oznacza skierowane lica prosto na cel, pozycja otwarta (open face) oznacza ustawienie lica w prawo, a pozycja zamknięta (closed face) oznacza ustawienie lica w lewo od celu.