Spine

« Back to Glossary Index

Spine:

Spine to kierunek, w którym szaft kija golfowego ma największą sztywność przy obracaniu go o 360 stopni wokół osi. Wynika to z różnic w sztywności szaftu przy zginaniu go w różnych kierunkach.

Następny