Kąt lie

Nominalny kąt lie

Kąt lie kija golfowego jest kątem pomiędzy osią szaftu i stopą główki (podłożem) przy normalnym ustawieniu kija do uderzenia (rowki na licu główki równoległe do podłoża) – szczegóły na rysunku poniżej.

Kąt lie kija golfowego

 

Jak zmierzyć kąt lie

Pomiar kąta lie przy użyciu tradycyjnego kątomierza może być trudny w praktyce. Dość łatwo natomiast go zmierzyć za pomocą jednej z wielu dostępnych aplikacji na smartfony. Aplikacja powinna mierzyć odchylenie urządzenia od pionu. Należy tylko pamiętać o dokładnym ustawieniu rowków na licu równolegle do poziomu / podłoża. Taki pomiar pokazano na poniższym rysunku.

Standardowe kąty lie kijów driver i wood mieszczą się w zakresie od 56 do 60 stopni, kijów hybryd / rescue od 58 do 62 stopni, a kijów iron od 61 do 64 stopni. W kijach typu wedge kąt lie prawie zawsze wynosi 63 albo 64 stopnie.

Pomiar kąta lie kija golfowego, mierzenie

 

Flat lie i Up lie

Czasami, w procesie dopasowywania kijów, kąt lie powinien jest zmieniany. Wówczas, jeśli kąt jest zmniejszany, kij staje się bardziej płaski czyli „flatter”. Odpowiednio, jeśli kąt jest zwiększany, kij staje się bardziej pionowy czyli „upright”.

Zmiana kąta lie określana jest w stopniach: odpowiednia liczba stopni ( zazwyczaj 1 … 3 ) flat albo up. Rysunek poniżej pokazuje przykład zmiany kąta lie 60 stopni o 4 stopnie up i flat.

Upright lie

Flat lie

 

Zmiana kąta lie

Zmiana kąta lie kija nie wpływa na jego parametry takie jak swingweight i MOI (MOIG). Wpływa jednak na optymalną pozycję kija przy ustawieniu gracza do uderzenia. Popularna zgrubna reguła empiryczna wskazuje, że dla zachowania tego samego ustawienia gracza do uderzenia zmiana kąta lie o 1 stopień wymaga zmiany długości o ½ cala. Niestety jest to jedynie niedokładne przybliżenie, a prawdziwe wartości zależą od rodzaju/długości kija.

Poniższy kalkulator oblicza dokładniej jaka zmiana długości kija zrównoważy zastosowaną zmianę kąta lie. Inaczej mówiąc wynik pokazuje, jak należy zmienić długość kija, aby po modyfikacji kąta lie nie wymagał on zmian w ustawieniu gracza do uderzenia.

 Czasami w wyniku dopasowania długości kija następuje odczuwalna przez gracza zmiana wartości swingweight i momentu bezwładności (MOI/MOIG) kija. Efekt ten można częściowo lub całkowicie skompensować odpowiednią korektą kąta lie.

Kalkulator pomocny przy takiej kompensacji jest dostępny na stronie kompensacji zmian długości zmianą kąta lie.

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: luty 2022