Handicap WHS

Handicap jest terminem używanym przez system handicapowy WHS (World Handicap System) do określenia “wykazywanych umiejętności gry danego gracza na polu o przeciętnej trudności (tzn. pola o współczynniku Slope Rating równym 113)”. Wyrażany jest z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Maksymalna wartość Handicapu wynosi 54,0.

Gracz może mieć tylko jeden Handicap i używać go na dowolnym polu golfowym niezależnie od tego, w jakim miejscu świata jest położone.

 

Handicap WHS – zasady obliczania

Wartość Handicapu jest przeliczana cyklicznie po każdym zgłoszeniu nowego wyniku rundy kwalifikowanej. Proces aktualizacji Handicapu jest przedstawiony na rysunku poniżej w postali Pętli Obliczania Handicapu.

Obliczanie Handicapu WHS, Handicap
Kolejne kroki obliczeń w Pętli Obliczania Handicapu WHS

 

  • Handicap gracza jest średnią wartością najniższych 8 z ostatnich 20 Nadwyżek Handicapowych zgłoszonych w jego historii wyników.
  • Nadwyżka Handicapowa jest wartością liczbową obliczoną na podstawie wyniku (Skorygowanego Wyniku Brutto) uzyskanego podczas rundy golfa. Obliczana jest przez znormalizowanie wyniku do pola o przeciętnej trudności.
  • Skorygowany Wynik Brutto jest liczbą uderzeń wykonanych na wszystkich dołkach, skorygowaną do wyniku double bogey netto na dołkach, gdzie liczba uderzeń była większa od double bogey netto (par + 2 + uderzenia handicapowe na tym dołku).
  • Liczba uderzeń handicapowych zależy od Handicapu Pola. Jest to liczba uderzeń, jaką otrzymuje golfista grający z określonych tee na określonym polu. Gracz ma prawo odliczyć te uderzenia od swojego wyniku brutto.
  • Handicap Pola to Handicap gracza dostosowany do trudności gry z określonego zestawu tee. Obliczany jest na podstawie współczynników Course Rating, Slope Rating i wartości par.
  • Historia Wyników jest rejestrem zgłoszonych wyników gracza.

 

Kalkulatory związane z Handicapem

Kalkulatory różnych wartości związanych z Handicapem są dostępne w trybie online w kolejnych podstronach. Proszę wybrać odpowiedni link poniżej lub zakładkę w prawym menu.

Handicap początkowy – obliczanie pierwszego Handicapu początkującego gracza na podstawie zgłoszonych wyników kwalifikowanych.

Skorygowany Wynik Brutto – obliczanie liczby uderzeń skorygowanej do celów handicapowych.

Nadwyżka Handicapowa – obliczanie wyniku rundy do celów handicapowych i historii wyników gracza.

Wartość Handicapu – obliczanie wartości Handicapu gracza na podstawie zgłoszonych wyników.

Handicap Pola / Gry – obliczanie Handicapu Pola i Handicapu Gry do rozgrywek indywidualnych. 

Handicap Gry Drużyny – obliczanie Handicapu Gry drużyny dwuosobowej do gry w formatach: Foursome, Greensome i Texas Scramble.

 

Wszystkie obliczenia są zgodne z Regułami Handicapowymi WHS.

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: maj 2021