Shallow Face

« Back to Glossary Index

Shallow face:

Shallow face (niskie lico) to cecha główki kija golfowego, w której wysokość lica jest mniejsza od przeciętnej. Jest to określenie względne, bez przypisanych wartości liczbowych. Zazwyczaj oznacza niższe położenie środka ciężkości, co ułatwia uderzenia o wyższej trajektorii lotu piłki.

Poprzedni

Następny