Wysokość lica

« Back to Glossary Index

Wysokość lica:

Wysokość lica (ang. face height) w główce kija golfowego to odległość od stopy do crown mierzona na środku lica, tzn. nad miejscem przeznaczonym do odbijania piłki.

Natomiast wysokość toe height to odległość od stopy do crown lub górnej krawędzi mierzona przy toe główki.

Główka kija iron: sweetspot, sweet spot, lico, wysokość lica długość lica

Poprzedni

Następny