Green (Putting Green)

Definicja obszaru Putting Green

Green to końcowe miejsce każdego dołka golfowego. Oficjalna definicja putting greenu to obszar dołka golfowego „specjalnie przygotowany do puttowania”.

Jest to teren z najkrótszą (najniżej koszoną) trawą na polu golfowym. Tam znajduje się dołek z flagą. Sam dołek powinien być umieszczony co najmniej cztery kroki (jardy) od dowolnej krawędzi greenu.

Na putting greenie golfista uderza piłkę putterem i toczy ją po ziemi w kierunku dołka.

green , putting green w golfie

 

Collar, Apron i Fringe

Collar to krąg trawy wokół niektórych greenów. Jest to rodzaj przejścia lub bufora pomiędzy putting greenem a terenem wokół greenu zazwyczaj pokrytym rough.

Apron to obszar trawy przed niektórymi greenami, przylegający do putting greenu w miejscu gdzie fairway dochodzi do putting greenu.

Trawa na obszarach collar i apron jest nieco wyższa niż na greenie. Może mieć tę samą wysokość co trawa na fairwayu lub być mniej więcej pośrodku różnicy wysokości trawy na greenie i wysokości trawy na fairwayu.

Collar ani apron nie są częściami putting greenu. Gracz ma możliwość wyboru sposobu gry. Może próbować przerzucić piłkę golfową z collar lub apron na green grając wedgem lub innym kijem albo przetoczyć ją na powierzchnię putting greenu przy użyciu puttera.

Green , apron i collar rough i fairway

 

Nazwa fringe (czasem potocznie frog hair) bywa często stosowana jako synonim obszarów collar lub apron, ale odnosi się bardziej do wysokości i / lub rodzaju trawy otaczającej bezpośrednio putting green.

Nazwy collar lub apron odnoszą się natomiast do umiejscowienia obszarów przed lub wokół putting greenu.

rough fringe przy greenie

 

Kiedy piłka jest na Putting Greenie?

Piłka zawsze leży tylko w jednym z pięciu obszarów pola golfowego zdefiniowanych w Regułach Gry w Golfa.

Piłka jest na putting greenie, jeśli „jakakolwiek część piłki dotyka putting greenu lub leży na czymś lub w czymś i znajduje się w obrębie putting greenu”. Definicja ta dotyczy przypadku, w którym rozważamy granicę między putting greenem a obszarem głównym.

piłka na putting green na greenie

 

Kiedy natomiast piłka leży na granicy między putting greenem a bunkrem, piłka jest w bunkrze jeśli „jakakolwiek jej część dotyka piasku (lub na ziemi gdzie zwykle jest piasek) w obrębie bunkra”. Jeśli ten warunek nie jest spełniony to piłka znajduje się na putting greenie. Zobacz ilustrację poniżej.

piłka na greenie , bunkier

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: marzec 2021