Wpływ pogody i wysokości na lot piłki

Piłka golfowa w locie podlega oddziaływaniu wielu czynników zewnętrznych. Oprócz samego uderzenia kijem, na lot piłki mają wpływ warunki pogodowe:

  • Prędkość i kierunek wiatru
  • Deszcz
  • Temperatura
  • Ciśnienie (wysokość nad poziomem morza)
  • Wilgotność powietrza

Carry i roll piłka golfowa uderzenie lot piłki

 

Warunki wpływające na lot piłki

Wpływ wiatru na długość uderzenia jest pokazany tutaj (w trakcie opracowania).

Opady deszczu oczywiście skracają uderzenie. Z uwagi na trudne do określenia natężenie opadów i stan namoknięcia ziemi praktycznie niemożliwe jest arytmetyczne obliczenie długości uderzenia podczas deszczu. Jako zgrubną regułę można przyjąć skrócenie uderzenia od 3 do 5%. W kalkulatorze poniżej zastosowano średnią wartość skrócenia uderzenia o 4%.

Wzrost temperatury (zarówno powietrza, jak i piłki) zwiększa efektywność przekazywania energii piłce, dzięki czemu jej początkowa prędkość jest większa. Rezultatem bardziej elastycznego odbicia jest również zwiększona rotacja wsteczna (backspin) piłki. W rezultacie piłka leci dalej niż w chłodniejszych warunkach.

Na dużych wysokościach nad poziomem morza (n.p.m.) panuje niższe ciśnienie atmosferyczne. Spada więc tam gęstość powietrza, co powoduje spadek oporu powietrza podczas lotu piłki. Przy małych różnicach wysokości wpływ tego zjawiska jest pomijalny, ale w przypadku pól położonych wysoko (powyżej 600 m / 2000 stóp nad poziomem morza) długości uderzeń rosną nawet o kilka procent. Na dużych wysokościach zmniejsza się także siła grawitacji (przyciągania ziemskiego), ale wpływ tego czynnika jest pomijalny przy obliczaniu długości lotu piłki.

Większa wilgotność powietrza sprawia, że piłka musi pokonywać większy opór w locie, ale jednocześnie zwiększa się „noszenie” piłki wywołane wsteczną rotacją. W rezultacie piłka leci wyżej i odległość carry uderzenia nieco wzrasta, ale całkowita długość uderzenia przy zmianach wilgotności od skrajnie niskich do wysokich (10-90% wilgotności względnej) nie zmienia się o więcej niż 1 metr / jard. Wpływ wilgotności na długość uderzenia można więc pominąć.

 

Określanie długości uderzenia

Popularne reguły stosowane często przez golfistów mówią, że długość uderzenia wzrasta o:

  • 1% na każde 300 metrów n. p. m.
  • 2 jardy na każde 10°F (0,34m / 1°C) przy uderzeniu driver’em

Trochę dokładniejsze oszacowanie wpływu tych czynników na długość uderzenia zapewnia poniższy kalkulator. Proszę jednak pamiętać, że jest to tylko uśrednione przybliżenie zachowania piłki w locie z uwagi na złożoność zjawisk fizycznych mających wpływ na lot piłki golfowej.
Przy tworzeniu kalkulatora korzystałem z danych TrackMan zebranych dla średniego golfisty.

  

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: kwiecień 2022