Piłka golfowa

Podstawowe wymagania jakie musi spełniać piłka golfowa są zawarte w „Przepisach dotyczących sprzętu” ( The Equipment Rules) :

  • Masa piłki nie może być większa niż 1,620 uncji (45,93 g)
  • Średnica piłki nie może być mniejsza niż 1,680 cala (42,67 mm)
  • Piłka nie może znacząco różnić się od tradycyjnego i zwyczajowego kształtu i sposobu wykonania
  • Piłka nie może być zaprojektowana, wyprodukowana ani celowo modyfikowana w taki sposób, aby miała właściwości inne niż piłka sferycznie symetryczna.

piłka golfowa - budowa średnica wymiary i dimple

 

Konstrukcja współczesnych piłek golfowych

Zewnętrzna powłoka piłki wykonana jest z trwałego materiału termoplastycznego. Najczęściej jest to żywica jonomerowa lub uretan. Zewnętrzna powierzchnia tej warstwy pokryta jest zagłębieniami (ang. dimple), których zadaniem jest zwiększenie siły nośnej i utrzymanie piłki dłużej w powietrzu. Gładka piłka golfowa uderzona przez dobrego golfistę poleciałaby tylko na około 50% odległości uzyskanej przy użyciu piłki z zagłębieniami.

Większość piłek golfowych ma od 300 do 500 dimpli. W zależności od modelu piłki wgłębienia mają średnicę od 0,13 do 0,16 cala (3,3mm do 4,1mm) i głębokość około 0,01 cala (0,25mm).

Wymiary, kształt i układ wgłębień mają duże znaczenie dla zachowania się piłki w locie. Poszczególni producenci ciągle optymalizują wzory wgłębień dostosowując je do uderzeń i preferencji różnych grup golfistów.

Wewnętrzna część piłki pod zewnętrzną powłoką wykonana jest z różnego rodzaju elastomerów od kauczuku syntetycznego do polimerów. Wykorzystywane są połączenia materiałów o różnych właściwościach: twardości, ciężarze właściwym itd.

Warstwy piłek golfowych określają liczbę części, z których wykonana jest piłka. Piłki wypełnione jednorodnym materiałem pod powłoką zewnętrzną nazywane są piłkami dwuwarstwowymi (2-layers). Piłki zawierające rdzeń otoczony dodatkowymi warstwami wewnętrznymi mogą być trójwarstwowe, czterowarstwowe albo pięciowarstwowe. Przykłady pokazano na rysunku.

piłka golfowa budowa wewnętrzna i warstwy

 

Piłka golfowa w powietrzu

Trajektoria i sposób zachowania się piłki w locie po uderzeniu zależy od konstrukcji piłki, sposobu uderzenia oraz warunków pogodowych.

Wpływ warunków otoczenia takich jak temperatura i ciśnienie atmosferyczne na lot piłki opisane jest w zakładce Wpływ pogody i wysokości n.p.m na lot piłki. Jest tam też kalkulator pozwalający oszacować długość uderzenia w zależności od panujących warunków.

 

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: kwiecień 2022