Swingweight kija

Swingweight (swing weight, swinging weight) jest jedną z prób określenia siły, której trzeba użyć do przyspieszenia obrotu kija golfowego przy uderzeniu. Wielkość ta klasyfikuje w umownej skali bezwładność kija odczuwaną przez golfistę podczas swingu.

Zgodnie z zasadami fizyki, kije w zestawie powinny być dobierane na podstawie wartości ich momentu bezwładności (MOI), ale w przeszłości potrzebny był jakikolwiek prosty pomiar, a wartość swingweight była łatwa do określenia. Generalnie jest to niezłe przybliżenie i wciąż jest tradycyjnie stosowane z uwagi na prostotę pomiaru i obliczeń.

W rzeczywistości w fizyce uderzenia nie ma takiego pojęcia jak „swingweight”. Jest to tylko umowne wyrażenie określające rozkład masy kija golfowego. Wartość swingweight jest mierzona jako wartość momentu obrotowego masy kija wokół punktu podparcia – osi obrotu.

Oś obrotu Swingweight

Do określania swingweight stosowane są dwie różne skale „Lorythmic” (najpopularniejsza współcześnie) i „Official” (stosowana w niektórych starszych wagach).

Swingweight w skali Lorythmic

Skala Lorythmic (Lorythm) wykorzystuje oś obrotu oddaloną 14 cali od końca kija (butt). Wartość podawana jest zazwyczaj za pomocą symboli alfanumerycznych, składających się z litery i cyfry. Im niższa jest litera i mniejsza cyfra, tym mniejszą bezwładność obracanego kija odczuwa golfista. Używane są litery A, B, C, D, E, F i G oraz cyfry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Wartością najmniejszą jest A0, największą G9. Odstęp między kolejnymi kombinacjami litery i cyfry jest określany jako jeden „punkt swingweight”. Najczęściej kije męskie są produkowane w zakresie D0 – D2, a damskie w zakresie C5 – C7.

Swingweight w skali Official

Skala Official jest oparta o oś w punkcie oddalonym o 12 cali od końca kija. W tej skali swingweight jest tradycyjnie podawany w „uncjach” lub jednostkach momentu siły – „calach-uncjach” (in*oz). Swingweight podawany w uncjach wskazuje obciążenie, które należy przyłożyć na końcu kija (butt), aby zrównoważyć kij podparty w punkcie oddalonym o 12 cali od jego końca. Produkowane seryjnie kije męskie mieszczą się zakresie od 20 do 20,5 uncji (240 -245 in*oz). Dla damskich kijów jest to zakres od 19,1 do 19,5 uncji (230 do 235 in*oz). W tej skali różnica ok. 0,2 uncji (lub odpowiednio 2 in*oz) jest odpowiednikiem jednego “punktu swingweight” skali Lorythmic.

Czasami wartość swingweight jest wyrażana w jednostkach siły, która musi być przyłożona do butt kija, aby zachować równowagę kija podpartego w punkcie obrotu. Naturalnie w skali Lorythmic punkt ten jest oddalony 14 cali od końca kija. W skali Official jest to 12 cali. Najczęściej wówczas używaną jednostką siły jest Niuton (jednostka układu SI).

Odczucia golfisty

Trzy punkty swingweight (w skali Lorythmic) stanowią wyraźną różnicę i większość golfistów ją czuje. Niektórzy odczuwają różnicę dwóch punktów, ale jest ona niewielka. Tylko nieliczni golfiści są w stanie poczuć różnicę jednego punktu swingweight (lub odpowiednio 0,2 uncji w skali Official).

Podstawowe różnice między Swingweight a MOI kija są opisane tutaj.

 

Przejdź bezpośrednio do:

Planowanie Swingweight nowego kija

Pomiar Swingweight kija

Korygowanie Swingweight kija

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: październik 2021